Dziedziczenie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Nowy raport IJ

Znaczna część prywatnych polskich przedsiębiorstw zachowuje charakter rodzinny, czyli jest zarządzana przez osoby należące do tej samej rodziny. Trzydziestoletni okres rozwoju polskiej przedsiębiorczości oznacza, że również znaczna część przedsiębiorstw zbliża się do takiego wieku, a to z kolei stawia przed nimi konieczność nieuchronnej zmiany pokoleniowej. Tym samym przedsiębiorstwa te niechybnie będą musiały skonfrontować się z wyzwaniem w postaci zapewnienia sukcesji. Temu zagadnieniu poświęcony jest nowy raport Instytutu Jagiellońskiego „Dziedziczenie w przedsiębiorstwach rodzinnych” autorstwa Krystiana Kowalewskiego.

Niestety, pomimo bogatej tradycji związanej z ordynacjami rodowymi, polskie prawo nie jest wyposażone w narzędzia dedykowane sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych.  Swoistym przełomem w tym zakresie będzie ustawa o zarządzie sukcesyjnym, spodziewana na czerwiec 2018 r. Rozwiąże ona jednak problem wyłącznie po stronie przedsiębiorstw prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Kwestia sukcesji większych przedsiębiorstw nadal pozostaje nieuregulowana.

PEŁNA TREŚĆ RAPORTU JEST DOSTĘPNA TUTAJ