Jakie zmiany czekają nas w podatkach? Marcin Roszkowski w radio TOK FM

Jakie zmiany czekają nas w podatkach? Wokół tego tematu w audycji „Pierwsze Śniadanie w TOK-u” na antenie radia TOK FM toczyła się rozmowa redaktora Piotra Maślaka z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego. Wszystko za sprawą projektu „Nowego Ładu Podatkowego” przygotowanego przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, z którym współpracuje koalicja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”. Jednym z jej uczestników jest Instytut Jagielloński.

Proponowane zmiany dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Marcin Roszkowski zwrócił uwagę na problem wykorzystywania luk w prawie przez duże przedsiębiorstwa działające w Polsce, które pozwalają uniknąć jego płacenia.

– Mniej więcej 10 proc. największych podmiotów, które są objęte tym podatkiem, nie płaci go w ogóle, (…) są to także niektóre polskie firmy, ale też duże handlowe sieci zagraniczne.

Prezentowane zmiany mają dotyczyć wprowadzenia podatku przychodowego lub obrotowego.

– Chcemy stworzyć podatek, którego po pierwsze nie da się uniknąć, po drugie – będzie czytelny. (…) Nie 90 proc. podmiotów będzie płaciło 100 proc. podatku, tylko będzie to podatek nie do uniknięcia. To daje poduszkę do uproszczenia systemu ubezpieczeń społecznych.

Więcej: Jakie zmiany czekają nas w podatkach?