Narodowy Kongres Rodziny – „Rodzina energią dla Polski”

25 marca 2017 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Narodowy Kongres Rodziny, będący elementem oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Życia – święta uchwalonego przez Sejm RP w 2004 roku. Kongres organizowany jest już po raz trzynasty przez Fundację Narodowego Dnia Życia i objęty został patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju. Ten największy w Polsce kongres, poświęcony sprawom dotyczącym rodziny, jest okazją do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ludzi nauki oraz polskich rodzin. Tegorocznej edycji przyświeca hasło – „RODZINA ENERGIĄ DLA POLSKI”.

Zaplanowany na osiem godzin kongres, zgromadzi ponad setkę ekspertów, którzy rozmawiać będą o roli rodziny, problemach, wyzwaniach oraz szansach jakie spotykają jej członków. Tematy zostały pogrupowane w osiem paneli dyskusyjnych. Wynikiem Kongresu będą postulaty dalszych rozwiązań prospołecznych oraz kierunków budowania potencjału polskich rodzin jako energii silnego Narodu. Kongres rozpoczyna Narodową Debatę o Rodzinie, czyli cykl spotkań i konferencji na terenie całego kraju, poświęconych sytuacji rodziny w Polsce oraz polityce prorodzinnej, którą prowadzi państwo.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Kongresie wszystkie osoby pragnące spotkać się by rozmawiać o roli polskiej rodziny. Zgłoszenie udziału w kongresie możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Narodowego Dnia Życia – dzienzycia.pl

Instytut Jagielloński jest jednym z patronów wydarzenia.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Narodowego Dnia Życia – www.dzienzycia.pl

Agenda: Rodzina energią dla Polski

Rodzina energią dla Polski - plakat