Opinie i komentarze

Skok na miedź i srebro-Agnieszka Maria Popko

24 lutego 2012, 11:30 /
Skok na miedź i srebro-Agnieszka Maria Popko
< a rel="attachment wp-att-776" href="http://www.jagiellonski.pl/?attachment_id=776"><img class="alignleft size-medium wp-image-776" title="Agnieszka Maria Popko" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/06/Agnieszka-Maria-Popko-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" /></a>Podatek od złóż mógł przyjąć trzy formy: od ilości wydobytego surowca, od ceny rynkowej oraz od zysku operacyjnego. W projekcie ustawy z 17 stycznia br została przedstawiona formuła do wyliczania wysokości podatku od miedzi i srebra. Podatek oparty jest na formule zależnej od ceny surowców na rynkach światowych, od kursu dolara amerykańskiego, ponieważ w tej walucie są notowane ceny miedzi i srebra na świecie oraz od wolumenu wydobycia. Dodatkowo formuła jaką zaproponował rząd pozwala na ominięcie dyrektywy unijnej dotyczącej podatków od obrotu towarami, która zakazuje nakładania innych podatków obrotowych niż VAT i akcyza. <strong>Sposoby liczenia</strong> W przypadku gdy cena miedzi przekroczy 15 tys. zł za tonę, stawka podatku będzie obliczana następująco: 0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi) do potęgi 2,5, przy założeniu, że stawka podatku nie może być większa niż 16 tys. zł za tonę. Jeżeli natomiast cena miedzi nie przekroczy 15 tys. za tonę, stawka podatku zostanie obliczona na podstawie wzoru: (średnia cena miedzi – 12 000) x 0,44, przy założeniu, że stawka podatku nie może być mniejsza niż 0,5% średniej ceny miedzi. Formuła podatku dla srebra, jaka została zapisana w ustawie, dla średniej ceny srebra wyższej niż 1200 zł za kg wygląda następująco: 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra) do potęgi 4, przy założeniu, iż stawka podatku nie może być wyższa niż 2100 zł za kg. W przypadku gdy średnia cena srebra nie przekroczy 1200 zł za kg, stawka podatku będzie obliczana na podstawie wzoru: (średnia cena srebra – 1000) x 0,75, przy założeniu, iż stawka podatku nie może być niższa niż 0,5% średniej ceny srebra. <strong>Uderzenie w kondycję KGHM</strong> Obliczenia pokazują, że przy obecnych cenach podatek w takiej formie znacznie obniży wynik finansowy spółki KGHM S.A. oraz rentowność sprzedaży  o ok 10 proc. Wzrost kosztów spowoduje, że spółka będzie zmuszona zweryfikować swoje długoletnie plany inwestycyjne, które są kluczowymi projektami strategicznymi. Zarząd KGHM S.A. będzie musiał rozważyć kontynuację działalności w Zakładach w Lubinie, w których koszt produkcji jest bardzo wysoki ze względu na niską zawartość miedzi. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie bezrobocia w regionie. Podatek w takie formie spowoduje spadek efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym związanym ze zmiennością ceny miedzi oraz wzrost kosztów strategii zabezpieczających, których koszt kształtuje się na poziomie 20-25% wartości metali. Wzrost kosztów oraz dodatkowe obciążenie wysokim podatkiem spowoduje spadek rentowności, zmniejszenie zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz wzrost zadłużenia spółki, który będzie konieczny do kontynuowania działalności. <strong>Pokrzyżowanie planów</strong> Wzrost zadłużenia spowoduje obniżenie wskaźników finansowych oraz pogorszy ocenę spółki przez inwestorów. Obniżenie wskaźników finansowych ograniczy dostęp do finansowania zewnętrznego. Banki przeprowadzając analizę spółki zwracają uwagę na jej zadłużenie, które w przypadku KGHM S.A. może znacznie wzrosnąć ograniczając dostęp do finansowania. Dodatkowo banki w przypadku długoletnich kredytów inwestycyjnych wymagają zabezpieczenia cen sprzedaży metali. Wykorzystanie tego typu instrumentów finansowych, jak już wcześniej zostało wspomniane, będzie znacznie ograniczone. W konsekwencji zredukuje palny inwestycyjne spółki, ponieważ będzie miała ona problemy z pozyskaniem finansowania. Źle się złożyło, że taka sytuacja ma miejsce akurat w sytuacji, kiedy KGHM "Polska Miedź" ma wielkie plany inwestycyjne związane z pozyskanie kanadyjskiej spółki Quadra, a co za tym idzie, bogatych złóż surowca, m.in. w Chile. Dają one szanse na wykreowanie pierwszej polskiej firmy o globalnym zasięgu. Radykalne zmniejszenie rentowności spółki może te plany pokrzyżować. <em>Pierwotnie artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej, nr 7/2012. </em>