NOWY KWARTALNIK O ENERGII, GOSPODARCE I NOWYCH TECHNOLOGIACH polish energy brief

Czas przezbrojenia? O wpływie cen energii elektrycznej oraz elektrochłonności na sektory i branże polskiej gospodarki [ANALIZA]

Analiza 17 października 2018, 15:16
Czas przezbrojenia? O wpływie cen energii elektrycznej oraz elektrochłonności na sektory i branże polskiej gospodarki [ANALIZA]

 

Intuicyjnie oczekiwanym efektem rosnących cen energii elektrycznej jest wzrost kosztów funkcjonowania poszczególnych sektorów oraz branż gospodarki generujących wartość dodaną brutto. Jakie działania warto podjąć, aby złagodzić i docelowo coraz bardziej „odczulać” polską gospodarkę wobec potencjalnych skoków cen energii elektrycznej? Polecamy Państwa uwadze tekst Kamila Moskwika oraz Krystiana Krupy, analityków Instytutu Jagiellońskiego. 


Executive Insight 

1. Od drugiego kwartału 2018 roku obserwowany jest silny wzrost cen kontraktów terminowych na energię elektryczną w Polsce. Główną przyczyną wysokiej wyceny BASE_Y-19 oraz BASE_Y-20 jest znaczący wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2), co zostało przedstawione w analizie Polska elektroenergetyka w objęciach niedźwiedzia. Wpływ wysokich cen uprawnień do emisji CO2 jest tym bardziej dotkliwy, im więcej paliw kopalnych znajduje się w miksie energetycznym danego kraju.

2. Rosnące ceny kontraktów terminowych BASE_Y na rok 2019 i 2020 w naturalny sposób budzą obawę co do skali obciążenia gospodarki kosztami związanymi z użytkowaniem energii elektrycznej, która stanowi podstawowe medium napędzające rozwój społeczno-gospodarczy. Według wyliczeń analityków Instytutu Jagiellońskiego łączny koszt energii elektrycznej zużytej przez analizowane sektory gospodarki może wynieść 49,2 mld PLN w roku 2019 oraz 55,6 mld PLN w roku 2020, co oznacza wzrost odpowiednio o ok. 15,7 mld PLN oraz 22,0 mld PLN względem roku 2016.

3. Największy wzrost udziału kosztów energii elektrycznej w wartości dodanej brutto będzie miał miejsce w branżach o najwyższej elektrochłonności, którymi są: hutnictwo, branża chemiczna, branża papiernicza, górnictwo, branża przerobu węglowodorów, szklarsko-ceramiczna, drzewna (oprócz meblarskiej), przerobu gumy i tworzyw sztucznych, spożywcza.

4. Największa dynamika kosztów energii elektrycznej wystąpi w branżach, które z jednej strony cechuję się relatywnie niską elektrochłonnością, a z drugiej brakiem zauważalnej poprawy w zakresie redukcji tego wskaźnika. Chodzi m.in. o taki branże jak branża wyrobów tytoniowych, branża meblarska, branża wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

5. Kwestia elektrochłonności w bezpośredni sposób wiąże się z poziomem wolumenu zużycia energii elektrycznej w danym sektorze, przekładając się tym samym na poziom oraz dynamikę kosztów wykorzystania tego medium w procesach wytwarzania wartości dodanej brutto. Sektorami gospodarki wykazującymi najlepszą poprawę elektrochłonności są przetwórstwo przemysłowe, woda, ścieki i odpady oraz transport. W przypadku górnictwa, usług, rolnictwa oraz budownictwa ostatnie lata nie pozwalają na zidentyfikowanie jednoznacznie spadkowej tendencji w zakresie elektrochłonności. Brak poprawy elektrochłonności bezpośrednio przekłada się na wyższą spodziewaną dynamikę kosztów zużycia energii elektrycznej.

6. Jak radzić sobie z rosnącymi cenami energii elektrycznej? Analitycy wskazują, iż oprócz dwóch podstawowych kierunków działań – strukturalnej modyfikacji polskiego miksu wytwórczego (optymalizacja kosztu wytworzenia energii) oraz występowania odbiorców w ramach tzw. grup zakupowych (zwiększenie siły przetargowej odbiorców względem sprzedawców energii), trzecim kierunkiem działań pozwalających na optymalizację kosztu energii elektrycznej dla sektorów i branż gospodarki jest systematyczne obniżanie elektrochłonności. Tworzenie i implementacja rozwiązań pozwalających na „przezbrojenie” przemysłu i innych sektorów w zakresie elektrochłonności może skutecznie zmniejszyć wrażliwość gospodarki względem wysokich poziomów cen energii elektrycznej.

Pełna treść analizy: Czas przezbrojenia? O wpływie cen energii elektrycznej oraz elektrochłonności na sektory i branże polskiej gospodarki

Dyrektor Wykonawczy. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Ekspert w zakresie energetyki i infrastruktury. Posiada ponad 12 lat doświadczenia łączącego pracę w elektroenergetyce i doradztwie na terenie Polski i Australii w rolach analitycznych i menedżerskich. Autor modeli fundamentalnych, analiz i raportów biznesowych, artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Nottingham Trent University oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Projekt i wykonanie: Sebastian Safian
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności   
OK