Wydarzenia

Ceny energii i ich wpływ na gospodarkę [Briefing prasowy]

27 października 2018, 16:28 /
Ceny energii i ich wpływ na gospodarkę [Briefing prasowy]

W dniu 25.10.2018 odbył się briefing prasowy Instytutu Jagiellońskiego dotyczący cen energii elektrycznej i ich wpływu na gospodarkę. Ostatnie półrocze upływa pod znakiem silnego wzrostu cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Główną przyczyną są galopujące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodowane reformą europejskiego systemu handlu emisjami, jak również systematyczny wzrost cen węgla kamiennego na świecie i w Polsce. W efekcie kraje, które większość energii elektrycznej pozyskują z paliw kopalnych, w największym stopniu narażone są na negatywne skutki wzrostów cen tego medium.


W obliczu takiej sytuacji pojawia się pytanie o to, jak bronić się przed trwałymi wzrostami cen energii elektrycznej oraz jak zniwelować ich wpływ na polską gospodarkę, tym samym nie pogarszając jej konkurencyjności i chroniąc ją przed ucieczką przemysłu do krajów o tańszej energii.

Analizy Instytutu Jagiellońskiego pozwalają szacować, że łączny koszt energii elektrycznej zużytej przez gospodarkę może wynieść 49,2 mld PLN w roku 2019 oraz 55,6 mld PLN w roku 2020, co oznacza wzrost odpowiednio o ok. 15,7 mld PLN oraz 22,0 mld PLN względem roku 2016. W oparciu o wykonane analizy Instytut Jagielloński wskazuje, że konieczne są działania wielotorowe, które w sposób kompleksowy mogą pozwolić na trwałe odczulenie polskiej gospodarki względem wysokich kosztów energii elektrycznej.

Pierwszym kierunkiem działań proponowanych przez IJ jest prowadzenie świadomej transformacji energetycznej, gdzie podstawą jest modyfikacja polskiego miksu wytwórczego w stronę wzrostu udziału źródeł niskoemisyjnych oraz rozproszonych, a także zrównoważona polityka odnośnie importu energii elektrycznej z zagranicy, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu niezależności energetycznej.

Drugą możliwością optymalizacji wpływu cen energii elektrycznej na gospodarkę jest  występowanie odbiorców w ramach tzw. grup zakupowych, co powinno pozwolić na zwiększenie siły przetargowej odbiorców względem sprzedawców energii i tym samym negocjowanie korzystniejszych warunków zakupu. Niemniej jednak, w aktualnej sytuacji w bardzo trudnym położeniu znaleźli się także sprzedawcy energii, gdyż z jednej strony ceny, które oferują odbiorcom końcowym muszą przenosić koszty energii wynikające z cen na rynku hurtowym, a z drugiej powinni próbować realizować politykę cenową w sposób, który nie spowoduje „wyprowadzki” przemysłu poza nasze granice lub wręcz upadku niektórych gałęzi gospodarki.

Instytut Jagielloński identyfikuje także sektory i branże, które w największym stopniu odczują wzrost cen elektryczności. Są to przede wszystkim hutnictwo, branża chemiczna, branża papiernicza, górnictwo, branża przerobu węglowodorów, szklarsko-ceramiczna, drzewna i meblarska, przerobu gumy i tworzyw sztucznych, a także branża spożywcza, rolnictwo oraz transport.

Biorąc pod uwagę powyższą perspektywę, jako trzeci kierunek działań pozwalających na zmniejszenie wrażliwości gospodarki wobec wysokich cen energii elektrycznej Instytut Jagielloński wskazuje systematyczne obniżanie elektrochłonności poprzez tworzenie i implementację rozwiązań pozwalających na „przezbrojenie” przemysłu i innych sektorów w stronę coraz efektywniejszego wykorzystywania energii w procesach tworzenia wartości.


✎ ANALIZY IJ

❶ Czas przezbrojenia? O wpływie cen energii elektrycznej oraz elektrochłonności na sektory i branże polskiej gospodarki

❷ Trwały wzrost cen energii zmieni dopiero modyfikacja polskiego miksu energetycznego. Czy stać nas na marnowanie czasu?