Wydarzenia

Instytut Jagielloński został członkiem V4 Energy Think Tank Platform

9 listopada 2018, 11:22 /
Instytut Jagielloński został członkiem V4 Energy Think Tank Platform

Instytut Jagielloński znalazł się wśród uczestników platformy V4 Energy Think Tank Platform (V4ETTP), grupy eksperckiej działającej w ramach Grupy Wyszehradzkiej.


Platforma V4ETTP powstała we wrześniu 2018 roku z inicjatywy REKK Foundation for Regional Policy Co-operation in Energy and Infrastructure we współpracy z Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (SFPA), Instytutem Jagiellońskim (IJ) oraz Association for International Affairs (AMO).

V4ETTP jako stała sieć ekspercka ma być platformą dla ośrodków analitycznych w celu prowadzenia badań i analiz związanych z energetyką i polityką, koncentrując się na państwach wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto celem V4ETTP jest ustrukturyzowana współpraca z przedstawicielami rządów V4 w dziedzinie energetyki, dyplomacji energetycznej oraz klimatu.

Celem Instytutu Jagiellońskiego jak i innych think tanków z V4 Energy Think Tank Platform jest wzmocnienie współpracy między organizacjami z Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie sektora energii, a także promowanie dialogu miedzy przedstawicielami sektora akademickiego a europejskimi decydentami obszaru bezpieczeństwa energetycznego.