Analiza

Kondycja sektora OZE w Federacji Rosyjskiej [ANALIZA]

12 grudnia 2018, 16:14 /
Kondycja sektora OZE w Federacji Rosyjskiej [ANALIZA]

Polecamy Państwa uwadze najnowszą analizę autorstwa Piota Stępińskiego, analityka IJ pt. "Kondycja OZE w Federacji Rosyjskiej". 


Executive summary

 1. Rosja odpowiada za 12,4 proc. światowej produkcji ropy i kondensatu gazowego. Eksport węglowodorów jest istotnym elementem rosyjskiej gospodarki, odpowiadającym za 12 proc. PKB. Łącznie cały sektor energetyczno-paliwowy generuje 22,6 proc. PKB i 58,9 proc. dochodów z eksportu oraz 39,6 proc. wpływów do federalnego budżetu.
 2. Rosja ma ambicje, aby pełnić rolę czołowego dostawcy ropy i gazu. Tymczasem rosyjskie zasoby dostępnych surowców, w szczególności ropy naftowej, są coraz mniejsze. Obecny poziom wyeksploatowania złóż wynosi 55 proc. Według prognoz World Energy Outlook do 2025 roku, wydobycie ropy w Rosji ma spaść o 8 proc. do 10,5 mln z 11,6 mln baryłek w 2016 roku. Natomiast w perspektywie do 2040 roku może ono zmniejszyć się o 29 proc.
 3. Na świecie coraz bardziej odczuwalna jest presja ze strony rosnących ambicji w zakresie polityki klimatycznej i przechodzenia sektora energetycznego na nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze. Trend ten jest obecny również w Rosji, która nie wykorzystuje w pełni potencjału, jakim dysponuje w tym obszarze.
 4. Obecnie OZE w miksie energetycznym Rosji stanowią zaledwie 0,2 proc. Przy sprzyjających okolicznościach do 2035 roku udział ten może wzrosnąć do 5 proc. Problemem jest jednak brak jasno wskazanych celów OZE. W 2009 roku ustalono,
  że do 2015 i 2020 roku wskaźnik ten powinien wynosić odpowiednio 2,5 oraz 4,5 proc. Jednak w 2013 roku rząd uniemożliwił  osiągnięcie tego celu, ponieważ wskazano, że do 2020 roku z OZE ma pochodzić 5,871 GW mocy, co w przybliżeniu oznacza
  ok. 1 proc. całej generacji.
 5. Rosja dysponuje odpowiednimi możliwościami środowiskowymi do rozwijania OZE. Znaczna część kraju znajduje się w klimacie kontynentalnym i skrajnie kontynentalnym, gdzie panuje niska wilgotność i niskie zachmurzenie, co zapewnia Rosji jeden z najlepszych na świecie potencjałów do rozwoju energetyki słonecznej. W przypadku energetyki wiatrowej potencjał rozkłada się natomiast nierównomiernie.
 6. Obecnie wsparcie dla OZE w Rosji pochodzi ze zwiększonych płatności na rynku hurtowym: umowy na dostawy energii gwarantują zwrot inwestycji przez 15 lat. Program ten kończy się w 2024 roku.
 7. Przeszkodę dla dalszego rozwoju OZE w Rosji może stanowić brak określonego modelu wsparcia dla zielonej energetyki po 2024 roku, a także zbyt niskie cele OZE w perspektywie do 2035 roku (8,5 GW nowych mocy w OZE). Brak pewności wsparcia może stanowić dla inwestorów jeden z kluczowych elementów, który mogą uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Sytuacji nie ułatwia również legislacja, która w przypadku energetyki wiatrowej nakłada na inwestorów dodatkowe wymogi bezpieczeństwa, co przekłada się na wzrost kosztów i wydłużenie terminów realizacji inwestycji.

ANALIZA: Kondycja sektora OZE w Federacji Rosyjskiej


 

Analityk. Redaktor BiznesAlert.pl. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku administracja i Akademii Obrony Narodowej na kierunku europeistyka. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Funkcjonowanie Rynku Energii. Zainteresowania: polityka energetyczna UE, Rosji oraz Europy Środkowo-Wschodniej; polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej.