Wydarzenia

CPK zmieni mapę transportową Polski. Podsumowanie warsztatów

9 kwietnia 2020, 14:11 /
CPK zmieni mapę transportową Polski. Podsumowanie warsztatów

5 marca w Warszawie odbyły się warsztaty dotyczące komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), polskiego megaprojektu, który ma szansę zmienić oblicze kolei w Polsce. Udział w dyskusji wzięli najważniejsi partnerzy przy realizacji inwestycji. Warsztaty były zorganizowane przez PKP Energetyka oraz Instytut Jagielloński.


Warsztaty poprowadzili eksperci z zakresu zarządzania megaprojektami - prof. Bent Flyvbjerg (Oxford University) oraz dr Alexander Budzier (Oxford Global Projects). Prowadzący warsztaty byli zgodni co do tego, że CPK będzie wielkim projektem infrastrukturalnym nie tylko dla Polski, ale dla środowiska międzynarodowego. Inwestycja na wiele lat zmieni kształt mapy transportowej Polski, w tym kolejowej, dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie w dziedzinie zarządzania realizacją tego megaprojektu.

Celem warsztatów było przedstawienie dobrych i złych praktyk z realizacji megaprojektów z punktu widzenia środowiska akademickiego. Według badań prowadzonych na Uniwersytecie Oksfordzkim decyzje podejmowane na wczesnym etapie realizacji projektu są kluczem do zapewnienie sukcesu inwestycji. Eksperci przedstawili najlepsze modele współpracy z partnerami oraz otoczeniem inwestycji.

W pierwszej części warsztatów omówiono wyzwania i możliwości partnerstwa. Wiele organizacji znajduje kolosalne problemy stojące na drodze do skutecznej i udanej realizacji dużych projektów. Megaprojekty wymagają partnerstwa między dużą liczbą podmiotów publicznych i prywatnych. Pojedyncze podmioty nie ma zasobów i zdolności do realizacji megaprojektów. Podczas warsztatów analizowano projekt budowy szybkiej kolei HS2 w Wielkiej Brytanii i sieci szybkiego transportu Sha Tin to Central Link (SCL) w Hongkongu. Ważnym składnikiem do tworzenia partnerstw jest znalezienie odpowiednich partnerów. Podczas warsztatów szczegółowo przeanalizowano wyzwania związane z realizacją celów strategicznych dla megaprojektów. Dyskusja na warsztatach dotyczyła także kwestii behawioralnych i kulturowych.

W drugiej części warsztatów zidentyfikowano wyzwania dużych projektów i megaprojektów. Nie rzadko projekty rozwijają się poniżej oczekiwań - projekty kończą z przekroczonym budżetem lub opóźnieniami. Opierając się na innowacyjnych i przełomowych pomysłach zaczerpniętych z realizacji morskich projektów wiatrowych i fabryk Tesli (Gigafactory) warsztaty określiły kluczowe zasady inteligentnego skalowania. Na koniec podzielono się rekomendacjami opartymi na badaniach, w jaki sposób wdrożyć inteligentne skalowanie w trakcie realizacji CPK.

Warsztaty były pierwszym krokiem do zbliżenia odpowiednich podmiotów publicznych i prywatnych, które potrzebują współpracy w podczas realizacji CPK. Dyskusje warsztatowe dowiodły, że taka forma warsztatów jest niezbędna i potrzeba w celu edukacyjnym oraz analizy realizacji projektów na międzynarodowych przykładach. Badania naukowe wskazują, że megaprojekty okazały się sukcesem, gdy na początku ich realizacji powołano do życia organ doradczy, w skład których wchodzili doświadczeni przedstawiciele poszczególnych gałęzi infrastrukturalnych.


Szczegółowe podsumowanie warsztatów można znaleźć TU