Wydarzenia

Marcin Roszkowski poprowadzi debatę podczas tegorocznego VI Kongresu Energetycznego DISE

25 września 2020, 11:13 /
Marcin Roszkowski poprowadzi debatę podczas tegorocznego VI Kongresu Energetycznego DISE

Marcin Roszkowski poprowadzi debatę pt. Energetyka rozproszona. Klastry energii i prosumenci podczas tegorocznego VI Kongresu Energetycznego organizowanego przez DISE.

 

W panelu udział wezmą:

 • Rafał Gawin, Prezes URE;
 • Walburga Hemetsberger, CEO Solar Power Europe;
 • Andrzej Jeżewski, Prezes Zarządu Promet-Plast;
 • Diana Kazakevic, Ignitis Group;
 • Albert Gryszczuk Zgorzelecki, Klaster Energii;
 • prof. Konrad Świrski.

 

Dyskusje będą dotyczyć następujących obszarów:

 • Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? Jak wyeliminować bariery prawne?
 • Miasta i gminy a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?
 • Jaką rolę powinny odgrywać SSP?
 • Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?
 • Jak zachęcić odbiorcę końcowego, aby odgrywał aktywną rolę w transformacji energetycznej?
 • Aktywność samorządów i oczekiwane kierunki wsparcia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym?
 • Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym, obecnie i w Perspektywie UE 2021-27
 • Wyzwania technologiczne, ekonomiczne, organizacyjno-prawne wynikające z nowych koncepcji polityki prosumenckiej.
 • Prosumencka efektywność energetyczna vs korporacyjna presja inwestycyjna.
 • Energetyka prosumencka (m.in. Program Energia plus; pakiet prosumencki; działania prawne i legislacyjne, wsparcie finansowe i kredytowe; kiedy i komu opłaca się energetyka rozproszona? jak to robią inni?).

 

Wprowadzenie do panelu:

 • Rafał Gawin, Prezes URE;
 • Walburga Hemetsberger, CEO Solar Power Europe.

 

Więcej na stronie: https://dise.org.pl/kongres/