Roszkowski: Pakiet zimowy wywoła rewolucję w energetyce

Marcin Roszkowski był gościem programu „Gospodarka na Dzień Dobry” w Telewizji Republika. Prezes Instytutu Jagiellońskiego komentował dobre wyniki gospodarcze Polski – PKB w I kwartale 2017 r. wzrósł o 4 proc. r/r, eksport o 8,9 proc., natomiast import o 12,0 proc. Odpowiadał również na pytania dotyczące unijnego pakietu zimowego, zagrażającego przyszłości polskiej energetyki węglowej.

– Udało się zapewne zintensyfikować inwestycje, to największa przestrzeń do wzrostu wyników – uważa Roszkowski.

Gość wskazał również na fakt, że jest to jeden z najlepszych wyników w naszym regionie.

W odniesieniu do pakietu zimowego zwrócił szczególną uwagę m.in. na proponowany limit emisji CO2. 

– Pakiet zimowy jest dla nas niezwykle istotny, ponieważ zawiera wiele niebezpieczeństw, elementów które spowodują rewolucję. Po pierwsze założone są tam średnie emisje CO2 (…) na poziomie 55og, co jest nieosiągalne dla energetyki węglowej. Fizycznie nie jesteśmy w stanie dostosować się do tych przepisów, chyba że do miksu energetycznego dołączymy atom, OZE. Tylko nie stanie się to z roku na rok, bo procesy inwestycyjne w energetyce są bardzo długie – powiedział Marcin Roszkowski.

Zauważył też, że w myśl przyjętych ostatnio przez Komisję Europejską konkluzji BAT (dotyczących najlepszych technik wytwarzania energii i ciepła), w przyszłości nie będą mogły powstać żadne nowe moce węglowe.

Więcej: Gospodarka na Dzień Dobry 2017-05-17