Wesprzyj nas

Misja

Instytut Jagielloński to ośrodek analityczny, który funkcjonuje od 2005 roku. Założycielem jest polski historyk oraz ekonomista, Prof. Wojciech Roszkowski.

Tradycja i nowoczesność

Dynastia Jagiellonów szerzyła ponadczasowe wartości takie, jak: godność człowieka i świętość rodziny, równowaga praw i obowiązków, wolność osobista i narodowa, poszanowanie tradycji i wspólnego dobra. Efektem działalności dynastii jagiellońskiej była poprawa jakości życia publicznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego. Misją Instytutu jest umocnienie roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie. Tradycja oraz patriotyzm są wsparciem, a nie ograniczeniem dla rozwoju gospodarczego.

Wiedza, przedsiębiorczość, innowacyjność

Instytut szerzy wiedzę w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych, prawdę historyczną i propagujemy postawy obywatelskie. Polska nauka i biznes mają potencjał, który należy stymulować w celu budowy silnej gospodarki. Wspieramy polską przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Dzięki działalności Instytutu biznes otrzymuje dostęp do profesjonalnej ekspertyzy zawartej w naszych publikacjach. Pośrednikiem jest między innymi wydawany przez Instytut portal BiznesAlert.pl, będący opiniotwórczym serwisem branż strategicznych.

Wesprzyj nas!

Jeśli bliskie są Ci idee przyświecające Instytutowi Jagiellońskiemu, przekaż darowiznę i pomóż nam tworzyć idee dla polskiej gospodarki. Wierzymy w polski potencjał, a Ty?

Instytut Jagielloński

Marszałkowska 84/92 lok. 115

00-514 Warszawa

81 2490 0005 0000 4500 2817 0436