O nas

Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, centrum wymiany poglądów i budowania strategii. Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. Wybór nazwy nie był przypadkowy. Dzięki dynastii Jagiellonów szerzono takie ponadczasowe wartości, jak: godność człowieka i rodziny, równowaga praw i obowiązków, wolność osobista i narodowa, poszanowanie tradycji i wspólnego dobra. Efektem ich działań była znacząca poprawa jakości życia publicznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego.

Dziś spuścizna ta może stanowić inspirację do rozwoju narodów naszego regionu oraz do współpracy między nimi. Ważnym aspektem naszej misji jest także wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju technologicznego. Wpłynie to pozytywnie na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, które potrzebują doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Kompetencje:

Instytut Jagielloński posiada bogate doświadczenie w pracach analityczno-badawczych, doradczych oraz komunikacyjnych, współpracował z podmiotami z sektora prywatnego, publicznego oraz naukowego. Kluczowe kompetencje IJ posiada w następujących obszarach:

  • polityka energetyczna, makroekonomiczna i przemysłowa,
  • doradztwo strategiczne,
  • sprawy międzynarodowe, społeczne,
  • innowacyjność i cyfrowa gospodarka,

Prace Instytutu Jagiellońskiego opierają się na analityce, wykorzystując ilościowe i jakościowe metody badawcze. Eksperci współpracujący z Ośrodkiem posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach związanych z statystyką, ekonometrią, modelowaniem matematycznym, badaniami społecznymi oraz międzynarodowymi, zarządzaniu wielopoziomowym oraz startegicznym.

Kluczowe produkty tworzone przez zespół Instytutu Jagiellońskiego zostały przedstawione w zakładce - Co robimy?