Nowości

Stocznia Marynarki Wojennej jako element racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty prawne, gospodarcze, militarne i polityczne

20 września 2011, 12:00 /
Stocznia Marynarki Wojennej jako element racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty prawne, gospodarcze, militarne i polityczne

Synteza przedstawionych w dalszej części raportu analiz prawnych, gospodarczych, militarnych i geopolitycznych uwarunkowań funkcjonowania wojennego przemysłu stoczniowego prowadzi do jednoznacznego wniosku:

Zachowanie i rozwój Stoczni Marynarki Wojennej jest warunkiem niezbędnym – sine qua non – powstrzymania upadku naszej Floty, a tym samym zachowania minimalnych akceptowalnych standardów operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

 

Czytaj cały raport.