Opinie i komentarze

Malezja - jeden z czołowych eksporterów LNG. Monika Sopala

3 stycznia 2012, 14:21 /
Malezja - jeden z czołowych eksporterów LNG. Monika Sopala
< p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/06/Monika-Sopala.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-600" title="Monika Sopala" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/06/Monika-Sopala-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Wraz z dynamicznym rozwojem światowego rynku LNG, nowi dostawcy produktu pojawili się także na obszarze Azji Południowo-Wschodniej. Najważniejszym z nich jest Malezja.</p> <p style="text-align: justify;">Gospodarka Malezji opiera się na dwóch filarach: elektronice i elektrotechnice oraz na sektorze wydobywczym i przetwórczym ropy i gazu. Malezja rozpoczęła produkcję LNG w 1978 r., zaś eksport uruchomiono w 1983 r. Największy kombinat gazu znajduje się w porcie Bintulu, który jest zarazem głównym miejscem przeładunku oraz dystrybucji LNG z Malezji. Do 2009 r. kraj ten eksportował ok. 27,69 mld m3 gazu skroplonego rocznie. W ostatnich latach nastąpił spadek malezyjskiego eksportu, głównie za sprawą wciąż rosnącego popytu wewnętrznego na ten surowiec ze strony państwowych elektrowni oraz problemów z wydobyciem gazu ze starzejących się już złóż surowca.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Eksport gazu z Malezji</strong> Początkowo największym odbiorcą malezyjskiego LNG była Japonia – importowała aż 65 proc. zasobów gazu skroplonego, co stanowiło odpowiednio 22 proc. zapotrzebowania na LNG w Japonii. Ponadto LNG z Malezji importują Korea Południowa i Tajwan. Według danych z 2009 r., najwięcej LNG Malezja wyeksportowała odpowiednio do: Singapuru (14 proc.), Chin (12,2 proc.), USA (11 proc.), Japonii (9, 8 proc.) i Tajlandii (5,4 proc). Sektor wydobycia i przetwórstwa LNG jest kontrolowany przez, należącą w całości do skarbu państwa, spółkę sektora energetycznego Petronas (Petroliam Nasional Berhad), zapewniającą prawie połowę dochodów budżetu państwa. Malezja ma rezerwy gazu ziemnego w wysokości ok. 2,4 bln m3, pod tym względem w regionie wyprzedza ją tylko Australia, Indonezja i Chiny. Według danych raportu przeprowadzonego przez Business Monitor International (BMI), udział Malezji w zużyciu LNG został oszacowany na ok. 6,3 proc. łącznej konsumpcji w regionie Azji (tak wysoki współczynnik wynika z wyspiarskiego charakteru państwa). Do roku 2019 ma nastąpić zwiększenie możliwości eksportowych Malezji do 34,6 mld m3.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Przyszłość spółki Petronas</strong> Malezja, a co za tym idzie -państwowa spółka Petronas, jako potężny eksporter gazu skroplonego, korzysta na wzroście cen paliw, silnej pozycji dolara na światowych rynkach walut oraz kryzysie w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. W II kwartale br. firma Petronas zanotowała o 53 proc. wyższy zysk niż rok temu. Z drugiej strony, Petronas małymi krokami zbliża się do wyczerpania rodzimych złóż gazu ziemnego. Co za tym idzie, koncern zintensyfikował nowe poszukiwania głębinowe, głównie przez wzgląd na długoterminowe kontrakty na dostawy z Japonią, Koreą i Chinami. Firma kupiła też 30 proc. udziałów w firmie GMR Energy (Singapore) Pte Ltd. z Singapuru – był to pierwszy udział tej spółki w międzynarodowym biznesie. Petronas w połowie przyszłego roku otwiera terminal w Melaka oraz jest w fazie planowania budowy terminalu LNG w Perak i Lumut w Brunei. W ramach zaspokojenia potrzeb malezyjskich zakładów energetycznych, których popyt wzrasta średnio o ok. 6 proc. rocznie, kraj ten podpisał umowę z Qatargasem na dostawę Petronasowi 1,5 mld ton LNG rocznie przez okres 20 lat. Ostatnio Petronas ogłosił, że odkrył dwa bardzo duże złoża tego surowca, znajdujące się na płytkich wodach w okolicach wybrzeża wsypy Borneo, które mają zostać wykorzystane główne do zaspokojenia potrzeb rosnącego popytu wewnętrznego kraju. Pierwsze to złoża Kebabangan w szybie Zuhal East-1 w stanie Sabah na Borneo – szacowany potencjał odwiertów to ok. 15 mld m3. Drugie odkrycie odnosi się do szybu Menggatal – pierwszy, który jest eksploatowany razem ze spółką zależną – Petronas Carigali, potencjał tego wydobycia ocenia się na 18 mld m3. Malezja swoimi dostawami obejmuje, jak dotąd tylko kraje Azji Południowo-Wschodniej, ale wciąż zwiększa swoje inwestycje odnośnie wydobycia i importu LNG, być może w przyszłości będzie jedną z alternatyw dla importerów LNG w Azji.</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Pierwotnie tekst ukazał się w "Gazecie Finansowej", nr 51-52/2011.</em></p>