Opinie i komentarze

Tryskają nadzieje o dolinie platynowej-Dagmara Wiejska

24 lutego 2012, 11:13 /
Tryskają nadzieje o dolinie platynowej-Dagmara Wiejska
< p style="text-align: justify;"><em><a rel="attachment wp-att-1208" href="http://www.jagiellonski.pl/?attachment_id=1208"><img class="alignleft size-medium wp-image-1208" title="dagmara_wiejska_small" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/09/dagmara_wiejska_small-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a></em>Na terenie RPA znajduje się ponad 80% światowych rezerw metali z grupy platynowców(PGM). Kraj południowoafrykański ma potencjał na  <em></em>stworzenie platynowego odpowiednika Doliny Krzemowej. Jednak ostatnie doniesienia o niskiej produkcji, masowych zwolnieniach oraz próbach nacjonalizacji mogą zepsuć to marzenie.</p> <p style="text-align: justify;">Minister Planowania, Trevor Manuel ogłosił na początku lutego, że górnictwo będzie katalizatorem do poprowadzenia innych zmian w gospodarce kraju. Najwyższa pora poprzeć takie słowa odpowiednimi czynami, gdyż  pomimo globalnego boomu towarowego, wkład górnictwa do gospodarki RPA skurczył się z niecałych 14 mld dolarów w 1993 roku do 12,5 mld w 2009 roku. Sektor górniczy stanowi 9,6% PKB i zatrudnia 3,1% krajowej siły roboczej. W 2010 roku sektor ten stanowił 15,3% krajowego eksportu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Plany a potrzeby</strong></p> <p style="text-align: justify;">Metale z grupy platynowców od wiele lat zmieniają spaliny z rur wydechowych w wodę i dwutlenek węgla absorbowany przez rośliny. Ogniwa paliwowe katalizowane przez PGM używane są do napędzania wszelkich pojazdów takich jak busy, łódki, pociągi, samoloty, maszyny, odkurzacze, komórki, czy laptopy. Ponadto, zapewniają także zasilanie w odległych od sieci obszarów wiejskich. Minister przyznał, że rząd nie zainwestował wystarczająco w infrastrukturę niezbędną do wspierania wydobycia platyny w kraju. Brakuje wszystkiego<del datetime="2012-02-12T15:07" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała">,</del> w ilościach pozwalających na otrzymanie większych zysków. Przy takich brakach  w infrastrukturze wiadoma jest odpowiedź na pytanie, dlaczego zyski z <em></em>górnictwa nie mogły podwoić  siedmioprocentowego wzrostu gospodarki  w ciągu dekady. Można się doszukiwać przeciwności, takich jak niższa polityka cenowa dla kluczowej infrastruktury w górnictwie, wyższe koszty produkcji, czy strajki pracowników. Jeśli kraj chce wykorzystać swoje bogactwo naturalne, musi ustanowić się jako światowy i kontynentalny dostawca usług górniczych, inwestycji i ekspertyz. Do tego RPA potrzebuje sprzyjającej atmosfery na większe inwestycje, koordynację oraz więcej nakładu na badania i rozwój (R&amp;D). To z kolei wymaga partnerstwa między instytucjami publicznymi, w tym instytucji edukacyjnych i firm górniczych. Przy jednoczesnym osiąganiu lepszych wyników wydobycia, RPA powinna postawić na wydajność energetyczną, <del datetime="2012-02-12T15:07" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></del>produkując mniej dwutlenku węgla, co z kolei może pociągnąć za sobą koszty.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Zmniejszenie produkcji i straty</strong></p> <p style="text-align: justify;">Chociaż partia rządząca, Narodowy Kongres Afryki oddala się od pomysłu całkowitej nacjonalizacji przemysłu górniczego (gdyż jest zbyt drogi),  to pracuje nad innym wymiarem wpływu na ten sektor, zwłaszcza w odniesieniu do platyny. Propozycja objęła 50% podatek od sprzedaży praw górniczych<del datetime="2012-02-12T15:08" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></del>. Ponadto, dołączono podatek od zysków nadzwyczajnych (windfall tax) wynoszący aż do 50% od super-zysków, zdefiniowany jako zwrot z 22% inwestycji, a nawet obniżono regalia<ins datetime="2012-02-12T15:08" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></ins> (royalty tax) z 4% na 1%. Tak oto dokonuje się nacjonalizacja strategicznego metalu, poprzez „ukierunkowane interwencje” rządu.</p> <p style="text-align: justify;"><em></em>Inne akcje rządowe również zdają się nie współgrać z planami ogłoszonymi przez Ministra Planowania.  Z powodu przestojów<ins datetime="2012-02-12T15:08" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></ins><del datetime="2012-02-12T15:08" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></del> wymuszonych przez rząd w kopalniach PGM, ich produkcja zmalała. 128% wzrost przestojów w czwartym kwartale doprowadził do straty 177 tysięcy ton (ośmiokrotnie więcej porównując za poprzedni okres). Z kolei Impala Platinum Holdings Ltd. zwolniło łącznie 17,200 pracowników po nielegalnych strajkach, co kosztowało firmę ok. 85 kg platyny dziennie, <ins datetime="2012-02-12T15:08" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></ins>wartych w sprzedaży<ins datetime="2012-02-12T15:09" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"> </ins>4,9 miliona dolarów<del datetime="2012-02-12T15:09" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"></del>. W konsekwencji, cena akcji Impali zmalała o 2,4%.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Brakuje pomysłów</strong></p> <p style="text-align: justify;">Baczna obserwacja sytuacji w przemyśle górniczym przez Fraser Institute pokazuje, że inwestycje RPA w tym sektorze zmalały dramatycznie od 2006 roku. W tymże roku RPA zajęła 37 miejsce (pośród 64 krajów), w 2010 już tylko 67 miejsce (w rozszerzonym badaniu pośród 79 krajów). Od początku br. roku cena platyny wzrosła o 15% do ponad 1,600 dolarów za uncję.  Citigroup w 2010 roku oszacowało w swoim raporcie, że w kraju znajdują się rezerwy warte 2,500 mld dolarów (z czego 2,300 mld należy do metali z grupy platynowców).  Platyna jest warta inwestycji i szczególnie przemyślanego programu, jednak bardzo łatwo zmarnować potencjał surowcowy. Ostatnie akcje rządowe pokazują, że pomimo szumnych zapowiedzi, brakuje pomysłów do właściwego zagospodarowania tak bogatych zasobów surowca.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Pierwotnie artykuł ukazał się w gazecie Finansowej, nr 7/2012. </em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>