Opinie i komentarze

Stany Zjednoczone zdetronizowały Brazylię-Andrew Haggard

5 marca 2012, 12:44 /
Stany Zjednoczone zdetronizowały Brazylię-Andrew Haggard
< p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1019" href="http://www.jagiellonski.pl/?attachment_id=1019"><img class="alignleft size-medium wp-image-1019" title="Andrew Haggard" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/08/Andrew-Haggard-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Większość przedsiębiorstw po otrzymaniu subsydiów, walczyłaby zaciekle by je zatrzymać i lobbowała równie mocno by podnieść korzyści przez nie oferowane. Dlatego dziwi fakt, iż wraz z nowym rokiem, branża producentów etanolu powiedziała 'do widzenia' subsydiom państwowym.</p> <p style="text-align: justify;">W latach 70tych, Stany Zjednoczone zaczęły oferować finansowe zachęty firmom, które produkują bądź używają etanol w produkcji paliw. Niedawno przedsiębiorstwa, które w produkcji mieszały etanol z benzyną otrzymały  standardową pożyczkę podatkową w wysokości 45 centów na galon etanolu (3,78 l).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Konserwatyzm fiskalny</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ale jednocześnie mniejsi producenci mogli otrzymać nawet do 55 centów na pierwsze 15 milionów wyprodukowanych galonów. Te subsydia pomogły rozwinąć amerykański przemysł etanolowy w największego światowego producenta od 2006 roku, gdy to Amerykanie przejęli pałeczkę lidera od swoich brazylijskich odpowiedników. Rząd także dołożył 2% (54 centy) taryfę na import etanolu. Uznano ten ruch za wymierzony w brazylijskich producentów 'zalewających' etanolem amerykański rynek.</p> <p style="text-align: justify;">Brazylijski surowiec jest wytwarzany z trzciny cukrowej i jest przez to łatwiejszy w produkcji, bo nie ma potrzeby, by jak w przypadku etanolu z kukurydzy przekształcać skrobię w cukier, a potem destylować cukier w alkohol. Jeśli politycy chcieli ochronić amerykański przemysł etanolowy przed tańszym brazylijskim wyrobem, czemu pozwolili na nałożenie taryf i wygaśnięcie subsydiów?</p> <p style="text-align: justify;">Wydaje się, iż jest kilka powodów takiego działania. Po pierwsze, w USA zmieniła się sytuacja polityczno-ekonomiczna. Biorąc pod uwagę deficyt budżetowy i problemy z długiem i naciski Tea Parties na rezygnację z subsydiów, w Stanach Zjednoczonych ma miejsce nawrót pewnego „konserwatyzmu fiskalnego”. Grupy przedsiębiorców także same stwierdzają, iż dotacje nie są już potrzebne. New York Times zacytował Matthew A. Hartwiga, rzecznika przedsiębiorców etanolu, który powiedział: „Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi przedsiębiorcami w kraju, którzy dobrowolnie zrzekli się dotacji. Rynek ewoluował. Zachęta podatkowa jest teraz mniej potrzebna niż 2 lata temu. Etanol stanowi 10% narodowej podaży benzyny”.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> Perspektywa wzrostu dla Brazylii</strong></p> <p style="text-align: justify;">Istnieje jeszcze tzw. 10% 'blend wall'. Sformułowanie to odnosi się do amerykańskich regulacji, iż górna granica dla zawartości etanolu w benzynie nie przekracza 10% (E10). Do 2006 roku, etanol stanowił tylko 4% całkowitej podaży paliw na rynku amerykańskim, ale ta liczba podwoiła się w 2009 roku. Wg Agencji Ochrony Środowiska (EPA), E10  'jest obecnie wszechobecny na rynku, stanowiąc 90% rynku paliwowego”. Jeśli zawartość etanolu w benzynie osiąga już limit 10%, rynek etanolu w USA skurczy się, skoro nie może ona być wyższa, z wyjątkiem mieszanek E85.</p> <p style="text-align: justify;">Bardzo prawdopodobnie, iż producenci etanolu wkrótce rozważą... wzrostu eksportu, zwłaszcza do Brazylii. W związku z tym, że Brazylia była głównym eksporterem alkoholu, jej krajowe zapotrzebowanie rośnie. Większość brazylijskich pojazdów jest dostosowana do użycia 100% etanolu bądź benzyny. Dodajmy do tego spadającą produkcję trzciny cukrowej, a mamy 25% nadwyżkę popytu na etanol nad jego podażą. By temu sprostać, Brazylia obecnie importuje znaczące ilości amerykańskiego etanolu, a trend ten będzie prawdopodobnie kontynuowany przez najbliższe lata. To rezultat wzrostu cen cukru i spadku amerykańskiego dolara względem brazylijskiego reala. Istnieje możliwość, iż w 2011 roku Stany Zjednoczone przejmą dotychczasowy status Brazylii jako największego eksportera tego paliwa, zwłaszcza że USA już przecież eksportuje etanol do Kanady i Brazylii (eksport do Kanady przewyższa ten do Brazylii).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Możliwy wzrost zużycia w USA </strong></p> <p style="text-align: justify;">To, co się stanie w ciągu najbliższych lat zależy od kilku czynników, takich jak rozwój infrastruktury w Brazylii, ilości zbiorów w obu krajach, i samego zapotrzebowania. Stany Zjednoczone mają federalne i stanowe regulacje, które mogą spowodować wzrost zużycia etanolu na szczeblu krajowym i stanowym. Jeśli Brazylia rozwinie swoją infrastrukturę i zwiększy produkcję, by zwiększyć swoje możliwości eksportu do USA, USA może zacząć importować brazylijski wyrób, by sprostać swoim federalnym i stanowym regulacjom.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Pierwotnie artykuł opublikowano w Gazecie Finansowej, nr 8/2012. </em></p>