Opinie i komentarze

Różowe australijskie złoto-Dagmara Wiejska

16 marca 2012, 12:17 /
Różowe australijskie złoto-Dagmara Wiejska
 <a rel="attachment wp-att-1208" href="http://www.jagiellonski.pl/?attachment_id=1208"><img class="alignleft size-medium wp-image-1208" title="dagmara_wiejska_small" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/09/dagmara_wiejska_small-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a>Niezwykle rzadki różowy diament ważący 12,75 karata został odkryty w kopalni Argyle w Zachodniej Australii. Kraj ten posiada złoża minerałów i metali szlachetnych podstawowych dla rozwoju i wzrostu wielu narodów. Biorąc pod uwagę jej duże zasoby energii, Australia jest także ważnym dostawca energii, przy zachowaniu krajowej podaży. Konsorcjum górnicze Rio Tinto odkryło największy w Australii, rzadki różowy diament, ważący 12,75 karata. Ponad 90 proc. znalezisk tego kamienia szlachetnego pochodzi z kopalni Argyle w regionie East Kimberley w Zachodniej Australii, taki okaz odkryto po raz pierwszy w 26-letniej historii kopalnii. Konsorcjum nazwało diament, znaleziony w otwartym wykopie (open pit), <em>The Argyle Pink Jubilee. </em>Prace nad cięciem i szlifowaniem diamentu zaczęły się w Perth przez pracownika kopalni, Richard’a How Kim Kam i zajmie 10 dni. Po tym okresie okaz zostanie oceniony przez zespół ekspertów i będzie<ins datetime="2012-02-26T13:01" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"> </ins><del datetime="2012-02-26T13:01" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"> </del>międzynarodowo  promowany na sprzedaż jako część oferty różowych diamentów Argyle później tego roku. Najprawdopodobniej, tak jak w przypadku innych dużych różowych diamentów, trafi on do muzeum, zostanie podarowany rodzinie królewskiej, bądź też skończy w domu aukcyjnym Christie's, który do tej pory wylicytował 18 ponad 10-karatowych szlifowanych różowych brylantów podczas swojej 244-letniej historii. <strong>Gospodarka Australii</strong> Sektor zasobów, w tym minerałów i ropy naftowej jest największym elementem sektora eksportowego. W latach 2006-07, ponad 80 procent produkcji surowcowej zostało wyeksportowane, co stanowi około 49 procent wszystkich towarów i usług eksportowych. W tym okresie, przemysł mineralny i naftowy wyprodukował ponad 8% PKB Australii, co stanowiło 63% przychodów z eksportu australijskich towarów. Wartość eksportu zasobów mineralnych wyniosła 107,8 miliardów dolarów, czyli 77,4 procent całego handlu towarowego Australii. Od 2000 do 2006-07, australijska produkcja górnicza wzrosła o prawie 21 procent. Chiny i Japonia były największymi nabywcami australijskich minerałów w tym okresie. W 2008-09 produkcja kraju była zdominowana przez węgiel, który stanowił 54 procenty całej produkcji energetycznej Australii. 27 procent  to udział uranu, 11-gaz<ins datetime="2012-02-26T13:04" cite="mailto:Dominik%20Smyrgała"> </ins>ziemny, ropa naftowa oraz LPG stanowią 6 procent, a źródła odnawialne 2 procent. Australia jest 9 największym producentem energii, co stanowi 2,4 procent światowej produkcji energii. Australijski węgiel, skroplony gaz ziemny, rudy żelaza, miedź, diamenty, cynk i wiele innych minerałów zapewniają podstawowe składniki wzrostu dla wielu narodów. Jednak zasoby te są także krytyczne dla australijskiej gospodarki, gdyż na nich opiera ważne części działalności przemysłowej i eksportowej. Ponadto, Australia  cieszy się zasłużoną reputacją rzetelnego i konkurencyjnego dostawcy szerokiej gamy wysokiej jakości towarów mineralnych i energetycznych. Polityka zagraniczna Australii ma na celu zachęcenie do inwestycji zgodnych z interesami społeczeństwa. Zagraniczne propozycje inwestycyjne do australijskiego rządu są zwykle zatwierdzane z zastrzeżeniem, że nie są uważane za sprzeczne z interesem narodowym. Stabilne politycznie i regulacyjnie środowisko Australii zapewnia inwestorom wysoki poziom zaufania i pewność na wszystkich etapach rozwoju minerałów. Na przykład, w rankingu najszybszych miejsc na świecie w rozkręcaniu biznesu Australia jest liderem - w większości przypadków, procedury regulacyjne trwają tylko dwa dni. <strong>Inwestycja w R&amp;D</strong> Wzrost w sektorze zasobów Australii zależy przede wszystkim od inwestycji w badania (R&amp;D-research and revelopment). Silny wzrost w tym sektorze w ostatnich latach został poparty solidnymi wydatkami w poszukiwanie minerałów w ciągu ostatniej dekady. Wzrosły one w Australii o 11 procent (warunki skorygowane przez inflację) w ciągu ostatnich 10 lat, do 1,4 miliardów dolarów w latach 2006-07. Większość z tego wydano w Australii Zachodniej, w największym stopniu na poszukiwania złota (455,9 milionów dolarów). W latach 2006-07, całkowity koszt poszukiwań minerałów i ropy naftowej wzrósł o 57 procent do 3,9 miliardów dolarów, po 21 procentach wzrostu w latach 2005-06. Silny wzrost wydatków odzwierciedlają wysokie ceny minerałów. <strong>Surowce i ich eksport</strong> Australia posiada największe na świecie zasoby wydobywanego węgla brunatnego, ołowiu, rutylu, cyrkonii, niklu, tantalu, uranu, cynku i zajmuje drugie miejsce na świecie  pod względem wielkości złóż boksytu, miedzi, złota, ilmenitu i srebra. Wielkość ekonomicznie opłacalnych zasobów (EDR-Economic Demonstrated Resources) dla diamentów przemysłowych zajmują trzecie miejsce dla diamentów i czwarte dla manganu. Wartość eksportu z branży górniczej prawie podwoiła się od lat 2003-04. W latach 2006-07 eksport zasobów mineralnych, z wyłączeniem ropy naftowej i gazu, wynosił około 90 miliardów dolarów, czyli około 65 procent całego handlu towarowego Australii. Głównymi rynkami dla australijskiego eksportu minerałów i ropy naftowej w latach 1989/90 do 2006-07 była Japonia, Chiny, Republika Korei, Indie i Singapur. Zapotrzebowanie Chin na australijskie surowce gwałtownie wzrasta: Chiny są głównym odbiorcą eksportu rudy żelaza i granulki, koncentratów ołowiu , LNG i LPG. Eksport do Indii rośnie od 1989-90, z gwałtownym wzrostem o 207 procent. <strong>Ramy Prawne</strong> Rząd australijski zapewniając strategie i programy w sektorze zasobów, stara się odnaleźć równowagę między ochroną środowiska, a celami społecznymi i gospodarczymi, tym samym wspierając zrównoważony rozwój. Federalny Departament Zasobów, Turystyki i Energii (DRTE) wspiera poszukiwania i wydobycie, zachęca do efektywnego wykorzystania energii, monitoruje naftowe i gazowe zasoby Australii i zapewnia, że są one wydobyte i wykorzystane bezpiecznie i w sposób przyjazny dla środowiska. Stanowe i terytorialne władze są odpowiedzialne za regulację większości działalności górniczej, ale to rząd australijski jest odpowiedzialny za przybrzeżny przemysł naftowy (offshore petroleum) i regulację gazu oraz zapewnia przyjazne środowisko do bezpiecznego inwestowania i wzrostu gospodarczego. Rząd i przemysł uznają, że rdzenni mieszkańcy mają szczególne stosunki z ich tradycyjnymi ziemiami i że w interesie wszystkich leży rozwijanie partnerstwa, które szanuje te połączenia i chroni tereny mające znaczenie symboliczne. Programy partnerskie odzwierciedlają aspiracje społeczności lokalnych dając możliwości szkolenia i zatrudnienia oraz ustanawiając przedsięwzięcia komercyjne. Te długoterminowe partnerstwa zostały ustanowione w 2001 roku, a w 2005 przedłużone, kiedy rząd przeznaczył dodatkowe 2 miliony dolarów jako część zobowiązania do tworzenia większej liczby możliwości dla rdzennych Australijczyków, obecnie program ma stały, nieprzerwany status. <em>Pierwotnie opublikowano w Gazecie Finansowej, nr 9/2012. </em> &nbsp;