Opinie i komentarze

Większe składki ZUS zwiększą szarą strefę-Agnieszka Maria Popko

20 marca 2012, 12:12 /
Większe składki ZUS zwiększą szarą strefę-Agnieszka Maria Popko
< p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-776" href="http://www.jagiellonski.pl/?attachment_id=776"><img class="alignleft size-medium wp-image-776" title="Agnieszka Maria Popko" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/06/Agnieszka-Maria-Popko-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" /></a>Zgodnie z tym co zapowiedział w <em>expose</em> premier Donald Tusk, w tym roku wzrosły składki ZUS płacone przez przedsiębiorców. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą składka zdrowotna od stycznia br wzrosła w stosunku do roku 2011 o ponad 11 zł i wynosiła 254,55 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2011 roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3771,08 zł, więc wzrosły również wielkości pozostałych składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne. W sumie przedsiębiorca w styczniu 2012 roku musiał odprowadzić 933,45 zł składek, co w stosunku do roku ubiegłego dało kwotę o 5% wyższą. W lutym natomiast wzrosła o 2 pkt proc. składka rentowa i obecnie wynosi 8% podstawy wymiaru. Za luty przedsiębiorcy odprowadzili składki w łącznej kwocie 975,76 zł, co daje wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego. W sumie przez 2012 rok przedsiębiorcy odprowadzą do ZUS składki o 985 zł większe niż w roku 2011.</p> <p style="text-align: justify;">W Polsce ok. 96% firm to mikroprzedsiębiorstwa, głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym 2/3 to osoby samozatrudnione. Warto dodać, iż mikroprzedsiębiorstwa dają zatrudnienie ok. 39% ogółu pracujących w firmach. Jak podkreślają przedsiębiorcy, składki odprowadzane z tytułu ubezpieczeń społecznych są dla nich dużym obciążeniem (prawie 26% średniego wynagrodzenia), a ich wzrost sprawi, że przedsiębiorcy będą ograniczać swoją działalność. W konsekwencji pracodawcy będą znacznie rzadziej proponować zatrudnienie na umowę o pracę oraz będą redukować zatrudnienie, zwłaszcza w czasie spowolnienia gospodarczego. Dodatkowo można spodziewać się powiększania szarej strefy.</p> <p style="text-align: justify;">Udział w tworzeniu PKB mikrofirm, to ponad 30%. Przejście przedsiębiorców do szarej strefy będzie rodziło negatywne skutki dla wzrostu PKB, jak również spadku wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego jaki i podatku VAT. Działania w celu zmniejszenia szarej strefy są bardzo ważne, ponieważ przyniosą one wymierne korzyści i pozwolą na polepszenie finansów państwa. Natomiast podnoszenie składek na ubezpieczenie społeczne jest działaniem dokładnie odwrotnym.</p> <p style="text-align: justify;">Szkoda tylko, że premier tak szybko nie spełnia obietnicy danej w <em>expose </em>o oszczędnościach i „o odchudzaniu administracji i czynieniu jej coraz bardziej przyjazną i służebną”.</p> <p style="text-align: justify;">Pierwotnie artykuł opublikowano w Gazecie Finansowej, nr 10/2012.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>