Opinie i komentarze

Rozwój Ameryki Południowej-Dagmara Wiejska

27 kwietnia 2012, 10:49 /
Rozwój Ameryki Południowej-Dagmara Wiejska
< p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1208" href="http://www.jagiellonski.pl/?attachment_id=1208"><img class="alignleft size-medium wp-image-1208" title="dagmara_wiejska_small" src="http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/09/dagmara_wiejska_small-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a>Ameryka Południowa w roku 2011 zanotowała mniejsze straty ekonomiczne dzięki relatywnie małej liczbie katastrof naturalnych, tworzących w zeszłym roku korzystny klimat dla inwestycji zagranicznym w wielu obszarach gospodarki na kontynencie. Zgodnie z raportem grupy ubezpieczeniowej Swiss Re., Ameryka Łacińska i Karaiby doświadczyły zaledwie 5,4 proc. globalnych klęsk żywiołowych, jakie dotknęły świat w 2011 r., tracąc łącznie 5,56 mld dol., odpowiadających 0,1 proc. wzrostu PKB w regionie.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Koszty klęsk żywiołowych</strong> Porównując, kontynent azjatycki stracił w zeszłym roku aż 260 mld dol., co głównie spowodowane było marcowym trzęsieniem ziemi w Japonii, która poniosła stratę w wysokości 210 mld dol. Według raportu „wartość” katastrof Ameryki Północnej osiągnęła 63,5 mld dol. w 2011 r. Koszt wszystkich klęsk żywiołowych w ubiegłym roku wyniósł 370 mld dol., czyli najwięcej w historii, zwiększając koszt ubezpieczycieli do 116 mld dol. Region Ameryki Łacińskiej był dotknięty relatywnie małą liczbą katastrof – ok. 17 (5,4 proc. z 325). W związku z korzystnymi warunkami naturalnymi prognozuje się umiarkowany wzrost liczby prywatnych korporacji w roku obecnym. Wzrost ekonomiczny, napędzany zwiększonym popytem konsumenckim oraz nowymi produktami, może zrównać bądź zawyżyć wartość ubezpieczonych nieruchomości, nawet ponad średni, 11 proc. wzrost w regionie.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Inwestycje w energetykę i górnictwo</strong> Jak ten korzystny czas wykorzystały kraje Ameryki Południowej na inwestycje rozwijające infrastrukturę, rynki energii czy technologie? Chile, najatrakcyjniejszy górniczo kraj Ameryki Łacińskiej, przez następne pięć lat skupi się na projektach energetycznych i górniczych, które zwiększą popyt na stal konstrukcyjną, rury i tuby. 92 mld dol. zostanie zainwestowanych w kilka krajowych projektów, głównie w sektorze górnictwa, energii, mieszkalnictwie i robotach publicznych. Większość inwestycji jest związana z projektami górniczymi, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, które zostaną rozpoczęte bądź rozwinięte. Urugwaj zaplanował inwestycje w ośmiu przybrzeżnych rejonach, organizując przetargi na licencje E&amp;P (energy performance) przekraczające 1,5 mld dol. Zwycięskie firmy będą miały osiem lat na przeprowadzenie prac, włączając w to sejsmiczne analizy w 2D i 3D, przetwarzanie danych i kolekcjonowanie próbek z dna morskiego. Ponadto, zwycięzcy zobowiązują się także do wywiercenia co najmniej jednego odwiertu w rejonie, z zastrzeżeniem dla Urugwaju, który będzie miał pierwszeństwo do kupna ropy, w celu zaspokojenia krajowego zapotrzebowania.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Budowa rurociągu latynoskiej przyjaźni</strong> Kolumbia zacieśnia współpracę z Wenezuelą odnośnie rurociągu ropy naftowej, eksploracji i przedsięwzięć produkcyjnych, które mają być prowadzone we współpracy z państwowym monopolistą z Wenezueli – Ecopetrol SA (ECOPETL). Ministrowie z obu krajów planują budowę ropociągu łączącego kolumbijskie wybrzeże Pacyfiku z pasem Orinoco w kraju Chaveza. Sąsiadujące państwa rozważają również projekt gazociągu, który transportowałby wenezuelski gaz ziemny przez Kolumbię do Ameryki Środkowej. Ponadto, Kolumbia staje się liderem w rozwoju infrastruktury w Ameryce Łacińskiej. Obecnie realizuje projekty o łącznej wartości ok. 22 mld dol.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Optymalizacja energii</strong> Meksykański Mexichem SAB (MEXCHEM), producent substancji chemicznych, który w 2007 r. kupił 15 spółek, będzie starał się rozwijać pierwszy meksykański projekt gazu łupkowego, jeżeli kraj sprzeda licencje, które ominęłyby monopol paliw kopalnianych. Państwowy producent ropy Petroleos Mexicanos, znany jako Pemex, ma notoryczne braki w budżecie, które mogą być przeznaczone na przyspieszenie głębinowych odwiertów i rozwinięcie depozytów z gazu łupkowego. Meksyk, trzeci największy dostawca ropy do Stanów Zjednoczonych, posiada ponad 1,2 bln m3 gazu ziemnego zamkniętego w formacjach łupkowo-skalnych. Projekty gazu łupkowego powinny przynieść inwestycje warte 10 mld dol. rocznie. Największą przeszkodą na drodze ich rozwoju jest biurokracja i tempo z jakim można otrzymać licencje na odwierty. Z kolei amerykańska firma IBM, wybrała Peru, Chile i Meksyk, jako jedyne państwa latynoamerykańskie, spośród 20 krajów wyselekcjonowanych do inwestycji. Dobór został dokonany na podstawie wskaźników takich jak wzrost gospodarczy, sektor IT oraz stabilizacja polityczna. Technologia optymalizacji energii jest jednym z trzech elementów wizji IBM, dotyczącej połączenia inteligentnych miast (smart cities). W Brazylii widać tendencje do zacieśniania współpracy rynków energii z krajami Azji. Brazylijski konglomerat EBX zawiązał współpracę w wysokości 2 mld dol. z firmą z Abu Dhabi, Mubadala. Z kolei portugalski Galp Energia sfinalizował transakcję sprzedaży 30 proc. udziałów w brazylijskim Petrogal chińskiej firmie Sinopec za 5,2 mld dol.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Klucz do rozwoju</strong> Tegoroczne wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych również zdają się sprzyjać rozwojowi regionu latynoamerykańskiemu. W roku 2011 handel Północy z Południem stanowił 30 proc. całego handlu kraju Obamy, dlatego tak ważne są wszelkie regulacje, takie jak strefa wolnego handlu między Peru, Kolumbią i Panamą. Te porozumienia są często uzupełniane o umowy podwójnego opodatkowania (Double Taxation Agreements), które promują transgraniczne inwestycje oraz unikają podwójnego opodatkowania w obu krajach. Wolny handel i inwestycje zagraniczne to klucz do rozwoju współpracy, a także przyspieszonego tempa wzrostu w wielu krajach Ameryki Południowej. Brazylia i Kolumbia są państwami przodującymi w inwestycjach pochodzących z zagranicy, a także dominują w projektach grup roboczych, takich jak Anbima (Brazil Financial and Capital Markets Association)i FIAFIN (Ibero-American Federation of Investment Funds) pracujących na promocję inwestycji transgranicznych w oczekiwaniu na regionalną dywersyfikację inwestorów.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Pierwotnie artykuł opublikowano w "Gazecie Finansowej", nr 16/2012. </em></p>