Raport IJ

Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych [RAPORT 1]

16 czerwca 2016, 14:31 /
Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych [RAPORT 1]

Trwa ogólnopolska debata o zakresie i formie pomocy kredytobiorcom walutowym, uczestniczą w niej najważniejsze osoby w państwie oraz stowarzyszenia reprezentujące interesy części kredytobiorców. Stopień złożoności problemu wymaga, aby projekty rozwiązań pomocowych poprzedzone były szczegółową analizą uwarunkowań, korzyści i kosztów zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, a także obejmowały wszystkie grupy interesariuszy i opierały się na zasadzie równości wobec prawa. W tym kontekście Instytut Jagielloński pragnie zaprezentować wyniki badania „Preferencje polityczne polskich kredytobiorców”, które zrealizował dla nas Instytut TNS Polska.


Zainteresowało nas, jaki jest polityczny portret osób mających kredyty hipoteczne, jaka jest ich sytuacja zawodowa i przeciętne dochody. Pomyśleliśmy, że warto zapytać samych zainteresowanych o oczekiwania wobec państwa i banków, o ocenę poszczególnych rozwiązań pomocowych oraz o to, czy akceptują konsekwencje społeczno-ekonomiczne ewentualnego przewalutowania kredytów.

W naszym badaniu uwzględniliśmy również opinie ważnych, a często pomijanych interesariuszy pomocy dla kredytobiorców hipotecznych – mianowicie posiadaczy kredytów złotówkowych. Okazuje się, że są oni zainteresowani debatą na temat pomocy dla kredytobiorców i mają jasno zdefiniowane poglądy na temat pojawiających się propozycji. Propozycje pomocy tylko grupie kredytobiorców walutowych spotykają się z wyraźną dezaprobatą kredytobiorców złotówkowych. Ciekawe wyniki otrzymaliśmy w części poświęconej preferencjom politycznym kredytobiorców. W drugiej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę głosowało 38% kredytobiorców złotówkowych i 30% frankowiczów. Bronisława Komorowskiego poparło 53% złotówkowiczów i aż 63% kredytobiorców frankowych. Spełnienie zapowiedzi przedwyborczych dotyczących pomocy kredytobiorcom nie wywoła zmiany poglądów politycznych frankowiczów, może jednak skutkować utratą głosów części złotówkowiczów. 


▶  RAPORT 1: Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych


Państwa uwadze polecamy także inne raporty IJ na temat polskich kredytobiorców:


▶  RAPORT 2: Poglądy polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych