Raport IJ

Krajowy system poboru opłat w Polsce [RAPORT]

20 września 2016, 11:30 /
Krajowy system poboru opłat w Polsce [RAPORT]

Troska o polskiego użytkownika dróg, stanowiącego bezwzględną większość wszystkich "konsumentów" dróg krajowych, wydaje się być niezauważalna przez rządzących w ciągu ostatnich lat w Polsce. Jaka jest tego przyczyna? Władze państwowe mogą przerastać ich możliwości decyzyjne lub dostarczanie najwyższej jakości usługi dla podróżujących drogami płatnymi w Polsce. W tym kontekście Instytut Jagielloński pragnie zaprezentować Raport: Krajowy system poboru opłat w Polsce.


W średniowieczu myto oznaczało opłatę pobieraną za przewożone towary, dokonywaną w komorach celnych na szlakach handlowych. Na przełomie wieku XV myto przybrało postać opłaty za przejazd, przewóz lub przeprawę. Obecnie jest to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, tunelem, mostem. Może być także egzekwowana jako podatek centralny, lokalny bądź przez właściciela obiektu. Sposób poboru należności za przejazd może być w formie opłaty za pojedynczy przejazd, opłaty okresowej lub opłaty naliczanej od kilometra przejechanego odcinka drogi płatnej. Opłata za przejazd jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu (motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe). Stawka myta może być zróżnicowana zależnie od pory dnia. Przymiotnik „krajowy” określa zamieszkane terytorium stanowiące całość polityczną i gospodarczą i z tego względu przez „Krajowy System Poboru Opłat” w Polsce rozumiemy system poboru opłat obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę. Dobrym zamierzeniem inicjatorów przetargu na nowy system poboru opłat w Polsce, zastępujący dotychczasowy system winietowy, było wprowadzenie w roku 2009 nazwy Krajowy System Poboru Opłat (KSPO ). Nowy system miał zapoczątkować bardzo racjonalny kierunek dążenia do jednolitego w skali całego kraju systemu poboru opłat za przejazdy drogami płatnymi w Polsce. To zadanie jest nadal aktualne, szczególnie biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika ruchu drogowego poruszającego się drogami płatnymi w Polsce, który płacąc za przejazd, chce w sposób optymalny kosztowo i bez zakłócenia nieplanowanymi postojami komfortowo przejechać wszystkie odcinki dróg płatnych. Niestety to zadanie dbania przede wszystkim o polskiego użytkownika dróg, stanowiącego bezwzględną większość wszystkich użytkowników dróg krajowych, wydaje się być niezauważalne przez rządzących przez ostatnie lata w Polsce lub przerasta ich możliwości decyzyjne bądź też świadczy o braku chęci dostarczenia najwyższej jakości usługi dla podróżujących drogami płatnymi w Polsce.


▶ RAPORT: Krajowy System Poboru Opłat w Polsce