Raport IJ

Rynek informacji gospodarczej w Polsce [RAPORT]

24 października 2016, 07:39 /
Rynek informacji gospodarczej w Polsce [RAPORT]

Każdorazowe zdobywanie informacji we własnym zakresie jest dla przedsiębiorców czasochłonne, wiąże się z dużymi kosztami, a przy tym nie daje dostatecznych gwarancji co do pewności posiadanych danych. Stąd też, wysiłkiem wspólnym prawodawcy i sektora prywatnego, podjęto w Polsce próby utworzenia rynku informacji gospodarczej, których rezultatem jest obecność na rynku podmiotów oferujących dostęp do danych użytecznych pod kątem oceny wiarygodności finansowej potencjalnego kontrahenta. W tym kontekście Instytut Jagielloński pragnie zaprezentować Raport: "Rynek informacji gospodarczej w Polsce. Struktura i planowane kierunki zmian".


Rozwinięty obrót gospodarczy opierający się na wzajemnych kontraktach i ekwiwalentnych świadczeniach ze swej natury wiąże się z występowaniem niepewności pomiędzy kontrahentami. Obraz niepewności wzmacniany jest przez dane, wedle których bez mała 10% faktur jest w Polsce regulowanych z opóźnieniem przekraczającym 90 dni. Wiodącym problemem w powyższym zakresie wydają się być trudności ze zdobyciem informacji mogących służyć ocenie wiarygodności biznesowej kontrahenta. Każdorazowe zdobywanie informacji we własnym zakresie jest dla przedsiębiorców czasochłonne, wiąże się z dużymi kosztami, a przy tym nie daje dostatecznych gwarancji co do pewności posiadanych danych. Stąd też, wysiłkiem wspólnym prawodawcy i sektora prywatnego, podjęto w Polsce próby utworzenia rynku informacji gospodarczej, których rezultatem jest obecność na rynku podmiotów oferujących dostęp do danych użytecznych pod kątem oceny wiarygodności finansowej potencjalnego kontrahenta. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają informacje dotyczące zadłużenia poszczególnych podmiotów.


▶️ RAPORT: Rynek Informacji Gospodarczej