Raport IJ

Mapa drogowa polskiej energetyki [RAPORT]

19 listopada 2017, 11:29 /
Mapa drogowa polskiej energetyki [RAPORT]

Instytut Jagielloński oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Sektora Energii przygotowali raport na temat przyszłości polskiej energetyki. Jakie są wyzwania, a jakie szanse do wykorzystania? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w opracowaniu "Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+".


Polityka Unii Europejskiej realizuje cele polityki klimatyczno-energetycznej wspólnoty, poprzez systematyczne ograniczanie emisji zanieczyszczeń i przechodzenie na gospodarkę nisko- i zeroemisyjną. Implementacja unijnej polityki oznacza wprowadzenie modyfikacji w miksie energetycznym już na początku następnej dekady. Do 2022 roku - głównie z powodu ograniczeń emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, rtęci i pyłów na podstawie tzw. konkluzji BAT 2020, zgodne z PKEE z tym związane inwestycje wynoszą ok. 10 mld złotych. Sporządzenie dokumentu „Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku” tj. Zintegrowany Plan Krajowy w zakresie Energii i Klimatu w celu przechodzenia na gospodarkę nisko- i zeroemisyjną jest okazją do uzgadniania strategii sektora energii, zgodnie z projektem SOR. Z powodu presji inwestycyjnej w elektroenergetyce i w ciepłownictwie systemowym trzeba zintensyfikować pracę nad tym planem, a koordynacja tego dokumentu powinna być stale brana pod uwagę przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.


▶  RAPORT 1: Mapa drogowa polskiej energetyki