Raport IJ

Poglądy polityczne polskich kredytobiorców [RAPORT 2]

20 listopada 2017, 11:14 /
Poglądy polityczne polskich kredytobiorców [RAPORT 2]

Problematyka kredytów walutowych nie traci na aktualności. Prowadzona publicznie debata angażuje coraz szerszą grupę podmiotów. Ośrodek Kantar Public na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego przygotował raport o preferencjach politycznych polskich kredytobiorców.


Z roku na rok rośnie grono potencjalnych interesariuszy dostrzegających własne potencjalne korzyści, jak również ryzyko poniesienia strat. Dotychczas słabo słyszalny głos kredytobiorców złotowych staje się coraz silniejszy. Na sile zyskują postulaty społecznej sprawiedliwości, przestrzegania porządku prawa i poszanowania opinii. Celem prezentowanych w raporcie badań jest wsłuchanie się w głos kredytobiorców hipotecznych CHF oraz PLN i weryfikacja dotychczasowej oceny działań podejmowanych przez różne podmioty. Rolą badań było wskazanie najważniejszych warunków oceny dyskutowanych rozwiązań pomocowych wobec kredytobiorców hipotecznych. Wyniki podpowiadają, w jakim stopniu należy wsłuchiwać się w głos innych grup kredytobiorców, celem redukcji potencjalnych nowych pól do konfliktu. Badania miały także na celu identyfikację zmian preferencji politycznych kredytobiorców wskutek podjęcia lub nie działań zmierzających do rozwiązania tzw. kwestii kredytów walutowych. Dzięki prezentowanym danym dowiadujemy się, w jakim stopniu sami kredytobiorcy mają podzielone opinie w kwestii kredytów walutowych. Prezentowane w opracowaniu wyniki mogą stanowić argument w publicznej debacie na temat sposobów postępowania i poszukiwania potencjalnych rozwiązań w imieniu kredytobiorców walutowych.


▶  RAPORT 2: Poglądy polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych 


Państwa uwadze polecamy także inne raporty IJ na temat polskich kredytobiorców:


RAPORT 1: Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych