Wydarzenia

Krajowy Program Kolejowy na półmetku

10 września 2018, 14:41 /
Krajowy Program Kolejowy na półmetku

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel pt.: „Kolej na półmetku wielkiej modernizacji, bilans realizacji Krajowego Programu Kolejowego”. Paneliści rozmawiali o trudnościach z modernizacją kolei w Polsce. Dyskusję poprzedziła prezentacja przygotowana przez Instytut Jagielloński dotycząca stanu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023.

Z prezentacji dowiedzieliśmy się, że Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest programem inwestycyjnym niemal trzy razy większym (66,4 mld zł) niż Wieloletni Program Kolejowy (WPIK), którego planowana wartość wyniosła 30,6 mld zł, ale jego wykonanie osiągnęło poziom 22,7 mld zł. Warto podkreślić, że według informacji Ministerstwa Infrastruktury KPK jest zaawansowane w 58% w tym wykonano i rozliczono prace warte 6,5 mld zł, natomiast roboty na które zostały podpisane umowy warte są 32 mld zł. W dalszej części prezentacji zostały przedstawione kluczowe ryzyka jakie niesie ze sobą realizacja KPK. Zostały one podzielone na cztery kategorie: ryzyko wykonawcze, przetargowe, finansowe oraz gospodarczo-społeczne.

Zapoznaj się z prezentacją - Tutaj