Raport IJ

Czy Polskę stać na Oktoberfest? [RAPORT]

22 listopada 2018, 07:54 /
Czy Polskę stać na Oktoberfest? [RAPORT]

Polecamy Państwu raport Instytutu Jagiellońskiego pt. Czy Polskę stać na "Oktoberfest"? – o społecznych i ekonomicznych skutkach spożywania alkoholu. Autorem publikacji jest analityk IJ, Kamil Moskwik.


Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych powoduje ekonomiczne i społeczne szkody, takie jak koszty medyczne, spadek produktywności, zwiększenie liczby wypadków oraz wzrost przestępczości. Przedmiotem analizy jest oszacowanie kosztów szkodliwej konsumpcji oraz próba określenia okoliczności, które powodują najwięcej strat. Szczególnym celem raportu jest przedstawienie związku między typem spożywanych napojów alkoholowych a wielkością szkód spowodowanych nieodpowiedzialną konsumpcją.

Wzorzec konsumpcji napojów alkoholowych, w przeliczeniu na litry stuprocentowego alkoholu, kształtuje się następująco – piwo odpowiada za 58,4% alkoholu spożywanego przez konsumentów, podczas gdy 34,2% przypada na napoje spirytusowe, a na wyroby winiarskie jedynie 7,4%. W okresie od 1990 r. struktura konsumpcji zmieniła się wyraźnie na korzyść piwa. Jest to efekt konsekwentnej polityki państwa, które począwszy od przyjęcia w 1982 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dążyło nie tylko do ograniczenia spożycia alkoholu w ogóle, ale też do zmiany struktury spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości alkoholu. W PRL-u szkodliwość spożywania alkoholu, w tym uzależnienie, łączono niemal wyłącznie z piciem wódki. Dowodem tego są m.in. hasła propagandowe głoszone w gospodarce centralnie planowanej – z jednej strony: Wczoraj pół litra gorzały, dzisiaj pół normy nie całe, a z drugiej: Po pracy najlepiej orzeźwia i wzmacnia piwo. Pijcie odżywcze piwo z państwowych browarów. Usiłując zaradzić problemom społecznym spowodowanym spożyciem alkoholu, ówczesna władza wprowadziła w 1982 r. szereg zakazów, w tym pamiętny zakaz sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi (powyżej 4,5%) przed godziną 13:00, a także objęcie zakupu wyrobów spirytusowych systemem kartkowym.

Prowadzenie takiej polityki zrodziło w społeczeństwie fałszywe przekonanie o niższej szkodliwości piwa w porównaniu do innych napojów alkoholowych. W konsekwencji piwo stało się alkoholem najchętniej wybieranym przez młodzież. Jego konsumpcja w małych ilościach bywa też złudnie postrzegana za „bezpieczniejszą” przez niektórych kierowców czy kobiety w ciąży. Jednocześnie rozwój uzależnienia i choroby alkoholowej występuje wśród osób szkodliwie pijących piwo nie rzadziej niż w przypadku wyrobów winiarskich, wódki czy innych wyrobów spirytusowych.

Tymczasem w przeliczeniu na litr spożywanego czystego alkoholu etylowego dochody państwa z tytułu akcyzy ze sprzedaży piwa są 3,6 razy niższe niż w przypadku napojów spirytusowych. Piwo jest także jedynym napojem alkoholowym, który może być reklamowany w sferze publicznej, czy też sprzedawany na imprezach masowych.

Wynika z tego, iż ciężar obciążeń poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie odpowiada rozkładowi kosztów społecznych i ekonomicznych wynikających z ich konsumpcji, które szacunkowo rozkładają się w sposób zbliżony do wielkości spożycia w przeliczeniu na litry stuprocentowego etanolu. Polityka wspierania zmiany wzorca konsumpcji na rzecz napojów o niższej zawartości alkoholu nie eliminuje problemów społecznych związanych z jego nadmiernym spożywaniem, a rekomendowanym sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom dostępności alkoholu jest ograniczenie konsumpcji wszystkich jego rodzajów.


RAPORT: Czy Polskę stać na "Oktoberfest"? – o społecznych i ekonomicznych skutkach spożywania alkoholu


 

Członek Zarządu. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.