Wydarzenia

Prof. Roszkowski został członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej

10 grudnia 2018, 12:24 /
Prof. Roszkowski został członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej

Kard. Kazimierz Nycz powołał nową Radę Duszpasterską Archidiecezji Warszawskiej na lata 2018-2023. W poniedziałek, 3 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie tego gremium doradczego metropolity warszawskiego. Członkiem Rady z nominacji został Prof. Wojciech Roszkowski. 


Wręczając nominacje członkom Rady kard. Nycz podkreślił, że będą służyli głosem doradczym biskupowi w kwestiach duszpasterskich sygnalizując sprawy ważne dla środowisk, w których żyją i pracują. Z ich doświadczenia będzie mogła skorzystać też Kuria Metropolitalna, zwłaszcza wydziały duszpasterskie.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy kard. Kazimierzu Nyczu w obecnej kadencji 2018-2023 składa się z 37 osób. Członkami wchodzącymi z urzędu w skład tego grona są trzej biskupi pomocniczy, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, kanclerz oraz dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa, duszpasterstwa rodzin, duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz rzecznik prasowy metropolity.

Ponadto z nominacji kard. Nycza w skład rady weszło jeszcze 28 osób: 3 księży w tym dwóch zakonnych: jezuita i dominikanin, diakon stały, 22 świeckich w tym 6 małżeństw oraz 2 siostry zakonne. W gronie tym są przedstawiciele różnych środowisk oraz ruchów katolickich m.in. para diecezjalna Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, katechiści Drogi Neokatechumenalnej, przedstawiciele ruchu Comunione e Liberazione i Wspólnoty Sant’Egidio. Są też ludzie różnych profesji m.in. wykładowcy uniwersyteccy, historyk, dziennikarze, lekarz-transplantolog, socjologowie, inżynierowie różnych specjalności, aktorzy, orientalistka oraz biblistka.

S. dr Judyta Pudełko powiedziała przed spotkaniem, że w Radzie będzie starała się zwracać uwagę na potrzebę formacji dorosłych. – Wiara jest rzeczywistością dynamiczną i potrzebuje dynamicznego wzrostu, dlatego uważam, że byłoby rzeczą dobrą pomyśleć, przygotować i zaprogramować ciągłą formację dorosłych, która dotyczyć będzie słowa Bożego i sakramentów. Ważne, by ta formacja nie miała charakteru okazjonalnego, ale konkretnej skutecznej drogi, którą zaproponuje się parafiom warszawskim – powiedziała.

– To zaszczyt być w takim gronie, słuchać i wspólnie rozeznawać znaki czasu, wspólnie znajdować odpowiedzi, jaki powinien być głos Kościoła w różnych sprawach społecznych, które dotykają każdego z nas – powiedziała Magdalena Wolnik, odpowiedzialna warszawskiej Wspólnoty Sant’Egidio. Wyraziła też przekonanie, że wszyscy będą się starać, żeby kierowała nimi miłość do Kościoła, co jest jej zdaniem kluczem do tego, by szukać nie tylko dobra Kościoła, ale też dobra człowieka.

Patrycja Michońska-Dynek, dyrektor programowa Radia Plus zwróciła uwagę, iż grono Rady Duszpasterskiej jest bardzo zróżnicowane. Udział w tym gronie jest dla niej wyróżnieniem, zaszczytem i zarazem wyzwaniem. Chciałaby przedstawiać dziennikarski i medialny punkt widzenia, na co warto zwracać uwagę w pracy Kościoła. Jej zdaniem, w gronie Rady warto zastanawiać się nad tym, jak przedstawiać nauczanie Kościoła, jak mówić o problemach, jakiego języka używać.

Ustanowienie Rady Duszpasterskiej zaleca biskupowi Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 511. Jej utworzenie podyktowane jest okolicznościami duszpasterskimi a spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy Arcybiskupie Kazimierzu Nyczu

na lata 2018-2023

 

Członkowie z urzędu

Bp Piotr Jarecki

Bp Rafał Markowski

Bp Michał Janocha

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Ks. dr Janusz Bodzon

Ks. prałat Tadeusz Sowa

Ks. dr Marek Przybylski

Ks. dr Marcin Szczerbiński

Ks. Przemysław Śliwiński

 

Członkowie z nominacji

O. Waldemar Borzyszkowski SJ

O. Jakub Kruczek OP

Ks.kanonik Grzegorz Michalczyk

Diakon Bogdan Sadowski

Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz

Konrad Ciesiołkiewicz

Prof. Elżbieta Firlit

Monika Galbarczyk

Radosław Galbarczyk

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak

Anna Kalbarczyk

Marek Kalbarczyk

S. Gabriela Kobiela CSFN

Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Paweł Królikowski

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Patrycja Michońska-Dynek

Sławomir Dynek

Dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Katarzyna Piasecka

Marcin Piasecki

S. dr Judyta Pudełko PDDM

Weronika Romanik

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Agnieszka Szular

Piotr Szular

Magdalena Wolnik

Karol Zakroczymski

 

Źródło: archwwa.pl

Polski ekonomista, autor publikacji z zakresu historii Polski XX wieku, profesor nauk humanistycznych (1996), nauczyciel akademicki, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009).