Opinie i komentarze

Stanowisko IJ w sprawie zasadności modyfikacji rozwiązań prawnych w obszarze zakazu handlu w niedzielę

18 grudnia 2018, 11:20 /
Stanowisko IJ w sprawie zasadności modyfikacji rozwiązań prawnych w obszarze zakazu handlu w niedzielę

Instytut Jagielloński przedstawia alternatywną propozycję w zakresie zasadności modyfikacji rozwiązań prawnych w obszarze zakazu handlu w niedzielę. 


Czas powiedzieć głośno dość chocholemu tańcowi! Ani obecna ustawa o zakazie  handlu w niedzielę, ani proponowane nowelizacje nie rozwiązują problemów  systemowych tylko je pogłębiają. Proponujemy wywrócić ten stolik markowanych negocjacji społecznych, oparty na fałszywych założeniach, że ograniczanie wolności jednych obywateli poszerzy wolność pozostałym. Dość oszukiwania przedsiębiorców i samych pracowników. Badania publikowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pokazują, że aż 65% respondentów aprobuje by zamiast sektorowych przepisów, wprowadzić ustawową gwarancję dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika w Polsce. 

Proponujemy wprowadzenie konserwatywnych, zgodnych z wartościami wielu Polaków, jak i rządu Prawa i Sprawiedliwości, przepisów, które nie będą katalogiem tych lub innych wyłączeń, ale systemowym rozwiązaniem problemu patologii występujących od dawna w handlu i innych sektorach.

Proponujemy: 

  • DWIE WOLNE NIEDZIELE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZATRUDNIENIA
  • DODATKOWY DZIEŃ WOLNY DLA KAŻDEGO PRACUJĄCEGO W NIEDZIELĘ
  • OBOWIĄZEK DODATKOWEJ PŁACY ZA PRACĘ W NIEDZIELE LUB ŚWIĘTO
  • DOBROWOLNOŚĆ PRACY W NIEDZIELE – ZGODA PRACOWNIKA BYŁABY WYMAGA, NIE MOŻE BYĆ DOMYŚLNA
  • ZAKAZ ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW ODMAWIAJĄCYCH PRACY W NIEDZIELE LUB ŚWIĘTA 
  • ODSZKODOWANIE DLA PRACOWNIKA I GRZYWNĘ DLA PRACODWACY ŁAMIĄCEGO ZAKAZ ROZWIĄZANIA UMOWY 

Nasze propozycje dotyczą zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. To katalog ochrony pracowników dużo szerszy, niż propozycje prezentowane przez organizacje biznesowe. Ale też bardziej precyzyjny, niż zapisy wyrażone w uzasadnieniu lobbowanego przez Solidarność projektu.  


Stanowisko IJ