Raport IJ

PEP 2040. Dlaczego warto liczyć pieniądze w energetyce? [KOMENTARZ]

15 stycznia 2019, 15:26 /
PEP 2040. Dlaczego warto liczyć pieniądze w energetyce? [KOMENTARZ]

Instytut Jagielloński opublikował komentarz do projektu Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku. PEP z założenia jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla rozwoju polskiego sektora energetycznego ale także dla nas wszystkich, konsumentów. Sposób w jaki politycy konstruują polityki rządowe wpływa na nasze codzienne życie i zdrowie. W przypadku PEP2040 wpływ ten jest szczególny.


EXECUTIVE INSIGHT

In plus:

1. Transformacja energetyczna w oparciu o zróżnicowane moce wytwórcze.
2. Możliwość dalszej adaptacji miksu do zastanych warunków rynkowych, przy założeniu wejścia nowych technologii, dzięki jego względnej elastyczności.
3. Uwzględnienie w miksie energetycznym rozwoju morskich farm wiatrowych, co może przynieść efekt dodany dla polskiego przemysłu.
4. Dywersyfikacja dostaw gazu i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego (w rozumieniu uniezależnienia się od jednego dostawcy).
5. Działania dywersyfikacyjne powinny prowadzić do obniżenia cen energii elektrycznej, co może być czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy.

In minus:

1. Nierealne założenia dotyczące programu jądrowego – zbyt duży zakres*, zbyt ambitny harmonogram, zbyt optymistyczne założenia kosztowe.
2. Przeszacowanie krajowych możliwości wydobycia węgla kamiennego.
3. Brak prezentacji większości założeń przyjętych do modelowania, a tym samym brak określenia wpływu realizacji PEP 2040 na długoterminowe koszty wytwarzania oraz ceny hurtowe  energii elektrycznej.
4. Utrzymanie wysokiej wrażliwości sektora energetycznego na ceny uprawnień do emisji Co2. Brak większego ograniczania emisji CO2 oznacza, że przychody z zakupu uprawnień do jego emisji nie będą już w całości trafiały do budżetu Polski, tylko częściowo do budżetu innych państw**.
5. Zwiększenie ekspozycji na import energii pierwotnej zarówno z gazu, jak i z węgla.
6. Całkowite zablokowanie rozwoju farm wiatrowych na lądzie – mimo że jest to obecnie najtańsza technologia OZE, a pogodzenie interesów inwestorów i społeczności lokalnych jest możliwe.
7. Przeszacowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i nieuwzględnienie występowania zjawiska importu netto oznacza przeszacowanie koniecznej produkcji krajowej (skutek: przeszacowanie koniecznych nakładów inwestycyjnych oraz sztuczne utrzymanie poziomu zużycia węgla).
8. Brak propozycji sposobów oceny PEP ex post (mechanizmów, narzędzi, mierników monitorowania realizacji zapisów zawartych w dokumencie).

9. Brak identyfikacji kluczowych ryzyk oraz podejścia do zarządzania tymi ryzykami.

*  To byłby największy program jądrowy na świecie po Chinach, Indiach i Rosji.
** Pula uprawnień przydzielona dla polskiego rządu będzie mniejsza niż emisje sektora energetycznego.


Komentarz IJ: PEP 2040. Dlaczego warto liczyć pieniądze w energetyce?


Prezentacja Prezesa IJ Marcina Roszkowskiego - PEP2040