Nowości

Platforma V4 Energy Think Tank - Harmonogram

5 lutego 2019, 09:07 /
Platforma V4 Energy Think Tank - Harmonogram

W celu wzmocnienia współpracy między think tankami Państw Wyszehradzkich w dziedzinie energetyki oraz promowania dialogu między sektorem akademickim a decydentami sektora energetyki, węgierska energetyczna firma doradcza REKK wraz Instytutem Jagiellońskim (IJ), słowackim think tankiem SFPA oraz czeskim instytutem AMO, zainicjowała powstanie platformy V4 Energy Think Tank Platfom (V4ETTP). Celem inicjatywy było stworzenie stałej platformy doradczej, koncentrującej się na zagadnieniach sektora energetyki. Platforma funkcjonuje od 2018 roku.


V4ETTP jest stałą siecią think tanków, która ma ułatwić prowadzenie badań i analiz polityki energetycznej o charakterze regionalnym, opierających się na wiedzy i dorobku członków platformy. Ponadto V4ETTP ma na celu ustrukturyzować współpracę z przedstawicielami rządów V4 w obszarze energetyki, dyplomacji energetycznej oraz klimatu.

W ramach platformy zostałną przygotowane 4 dokumenty programowe oraz przeprowadzone 2 warsztaty.

Zakres prac:

1. Uruchomienie platformy. Status Zintegrowanych Planów na rzecz Energii i Klimatu (warsztaty)

2. RES Transportation target: Jak osiągnąć brakujący procent do 2020 roku? (policy paper)

3. Kraje wyszehradzkie i przyszłość tranzytu przez Ukrainę (policy paper)

5. Mechanizm zdolności w regionie V4 (policy paper)

6. Interpretacja obowiązkowej solidarności i powiązanych kwestii cenowych w oparciu o bezpieczeństwo dostaw gazu (policy paper)

7. Rozdział 1: Sektor energetyki państwa V4 Rozdział 2: Skutki integracji hurtowego rynku energii elektrycznej (badania)

8. Warsztaty w Warszawie

Partnerzy Projektu: