Publikacje

Nowy numer kwartalnika Polish Energy Brief - 02/2019

11 lipca 2019, 08:56 /
Nowy numer kwartalnika Polish Energy Brief - 02/2019

300 lat węgla? Energetyka w Polsce nie miała nigdy łatwo. Jej początki przypadły na okres gdy Polska od 100 lat pozostawała pod zaborami. Pierwsze elektrownie przemysłowe i miejskie na ziemiach polskich zaczęły powstawać pod koniec XIX i na początku XX wieku. Okres międzywojenny nie przyniósł zamierzonej elektryfikacji kraju i poszerzenia zasobów wytwórczych.

Zamiast tego w wyniku wojen – działań zbrojnych, dywersyjnych i rabunkowej eksploatacji przez okupantów obiekty energetyczne ulegały wyniszczeniu. Dopiero w czasach PRL-u zaczęto intensywny rozwój elektroenergetyki. Budowano na szeroką skalę elektrownie i sieci. Nie przykładano jednak dużej wagi do ekonomiki przedsięwzięć i ochrony środowiska. Ostatnie dziesięciolecia to natomiast czas stopniowego urynkowienia sektora i rozwoju źródeł alternatywnych. Obok wytwarzania uwagi wymaga też przesył, dystrybucja i sprzedaż – rozbudowa systemu sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, digitalizacja, rozwój oprogramowania. Polska energetyka jest u progu transformacji sektora. To od nas zależy, w którą stronę podąży. Decyzja ta powinna zostać podjęta świadomie, gdyż rzutować będzie na życie przyszłych pokoleń a nie tylko nasze.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem kwartalnika Polish Energy Brief Zobacz nowym numer kwartalnika - TUTAJ