Rynek Opinii

#RynekOpinii: Ekonomiczne konsekwencje wykładni TSUE ws. kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego

4 września 2019, 08:36 /
#RynekOpinii: Ekonomiczne konsekwencje wykładni TSUE ws. kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego

Instytut Jagielloński od ponad czterech lat śledzi losy kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. Polecamy Państwa uwadze nasz najnowszy raport zrealizowany w ramach projektu Rynek Opinii, który zawiera komentarze ekonomistów do opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C 260/18 Dziubak.


Możliwe konsekwencje zaaprobowania mechanizmu „pln + libor” przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 
 
• Sztuczne, niezgodne z prawami ekonomii rozdzielenie waluty i przypisanej do niej stopy procentowej – zadekretowanie przez sąd rynkowej anomalii o trudnych do przewidzenia konsekwencjach makroekonomicznych
• Stworzenie nowego instrumentu finansowego o nieznanych czynnikach ryzyka – zaburzenie procesów gospodarczych i zachwianie pojęciem wartości waluty, na którym opiera się stabilność finansowa państwa
• Naruszenie dwóch regulacji unijnych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. wskaźników referencyjnych (BMR) oraz decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zezwalającej na administrowanie wskaźnikiem LIBOR – dokumenty te nie zezwalają na stosowanie dowolnego indeksu do dowolnej waluty
• Powołanie de facto nowej waluty o polskiej jednostce monetarnej i szwajcarskiej stopie procentowej („szwajcarskiego złotego”) – kredyty w nowej walucie nie będą podlegały decyzjom monetarnym Narodowego Banku Polskiego
• Nierówne traktowanie konsumentów – kredytobiorcy złotowi będą mieli do spłaty o wiele droższe kredyty w porównaniu do frankowiczów, którzy przez wiele lat byli beneficjentami korzystnego kursu walutowego i niskich stóp procentowych. ich uprzywilejowanie było premią za ryzykowne decyzje ekonomiczne. 
• Przerzucenie kosztów indywidualnego ryzyka kursowego z kredytobiorców frankowych na cały system bankowy, a w konsekwencji innych kredytobiorców oraz uczestników rynku
• Zachęta do moralnego hazardu – ochrona konsumentów przed świadomie podejmowanym ryzykiem ekonomicznym nie chroni przed podobnymi kryzysami w przyszłości 
 
 

Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.