Wydarzenia i aktualności

Instytut Jagielloński na Kongresie 590

6 października 2019, 18:34 /
Instytut Jagielloński na Kongresie 590

Podczas tegorocznej edycji Kongresu 590 w Rzeszowie przedstawiciele Instytutu Jagiellońskiego będą dyskutować na kluczowe tematy związane z rozwojem gospodarczym kraju.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów toczącej się dyskusji w Polsce jest temat Transformacji Energetycznej Polski. Należy zaznaczyć, że nasz kraj stoi u progu daleko idących zmian w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Kolejne pakiety klimatyczno-energetyczne Unii Europejskiej wyznaczają cele redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej i wzrostu udziału źródeł odnawialnych. Co Polska planuje zrobić, by wpisać się w te trendy? Jaką drogą powinna podążać? Skąd wziąć na to środki i jak je wydać by zyskał na tym maksymalnie krajowy przemysł?

Kolejnym punktem toczących się rozmów będzie temat Morskich Farm Wiatrowych. Należy podkreślić, że jest to dynamicznie rozwijająca się technologia wytwarzania energii. Cechuje ją większy współczynnik wykorzystania mocy niż w farmach wiatrowych na lądzie, mniejsza ingerencja w środowisko życia człowieka a pojedyncze turbiny systematycznie biją rekordy mocy zainstalowanej – obecnie już 12 MW. Co Polska robi by stworzyć ramy ekonomiczno-prawne przyjazne dla rozwoju morskich farm wiatrowych?

Przechodząc dalej nasi eksperci dyskutować będą także o przyszłości i nowych technologiach w energetyce. Kluczowym tematem rozmów będzie temat SmartCity – koncepcja jest rezultatem zmian technologicznych i społecznych zachodzących dynamicznie w obecnych czasach oraz szybko postępującej informatyzacji. Według niej ośrodki miejskie powinny rozwijać się w sposób zrównoważony, z dbałością o środowisko i zasoby naturalne oraz rozwój społeczności lokalnych. Jak energetyka zmieni się w duchu nowej myśli by sprostać założeniom Smart City? Jakie kroki legislacyjne na szczeblu samorządowym i państwowym powinniśmy podejmować by tworzyć miasta przyjazne ludziom i przyrodzie?

Odrywając się od energetyki podczas Kongresu będziemy poruszać także tematy infrastrukturalne. Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, terminal LNG, Baltic Pipe – państwo polskie od dekad nie podejmowało tak dużych wyzwań infrastrukturalnych, nie licząc oczywiście rozwijanej sieci dróg szybkiego ruchu czy obiektów sportowych, budowanych na Euro 2012. Warto zadać sobie pytanie czy realizacja tych projektów przyczyni się także do wzrostu polskiej branży budowlanej?

Odpowiedzi na powyższe pytania będą Państwo mogli znaleźć śledząc dyskusje z ekspertami Instytutu Jagiellońskiego podczas K590 w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy!