Analiza

Przegląd wyników polskich grup elektroenergetycznych [ANALIZA]

14 października 2019, 12:57 /
Przegląd wyników polskich grup elektroenergetycznych [ANALIZA]

Prezentujemy Państwu kolejną odsłonę przeglądu wyników polskich spółek energetycznych. Analiza dotyczy okresu styczeń - czerwiec 2019.Pr- c


 • Pierwsze półrocze 2019 roku (1p19) to kontynuacja obserwowanego od sierpnia 2017 roku trwałego trendu spadkowego w zakresie wyceny giełdowej polskich grup elektroenergetycznych.
 • W poszukiwaniu przyczyn powyższego stanu rzeczy, Instytut Jagielloński po raz kolejny dokonał przeglądu wyników finansowych PGE, Tauronu, Enei i Energi. Wyniki te są pochodną wyników operacyjnych oraz uwarunkowań otoczenia oddziałującego na polską elektroenergetykę.
 • Analizując wyniki finansowe polskiej elektroenergetyki IJ przygląda się bilansowi energii elektrycznej w kraju, analizuje spready oraz identyfikuje inne czynniki wpływające na wynik EBITDA grup.
 • W 1p19 roku spadły wolumeny wytwarzania energii elektrycznej z paliw węglowych. Jednocześnie wzrosły wolumeny importu (średnia cena energii elektrycznej w krajach ościennych była o ok. 14%-28% niższa niż w Polsce), generacji wiatrowej (korzystne warunki pogodowe) oraz generacji z gazu ziemnego (korelacja ze wzrostem clean spark spread, przewyższającym clean dark spread niemal dwukrotnie).
 • Oprócz obszaru wytwarzania, wpływ na EBITDA grup miały także zjawiska w obszarze sprzedaży (ustawa o ’zamrożeniu cen energii’) oraz wyniki obszaru regulowanego (dystrybucja).
 • Skonsolidowana rentowność EBITDA badanych grup w 1p19 spadła względem 1p18 (podobnie jak w poprzednich przeglądach). Oprócz rentowności EBITDA, w 1p19 negatywne tendencje wykazuje rentowność EBIT oraz rentowność netto większości grup. Przyjmując rentowność EBITDA za podstawowy wskaźnik zdolności do tworzenia wartości dodanej, spadek tego wskaźnika (i jednoczesny spadek wyceny giełdowej) pokazuje, że potrzebna jest dyskusja na temat źródeł wartości polskiej elektroenergetyki w przyszłości.

 

 • Kursy akcji czterech największych grup elektroenergetycznych w Polsce wykazują zbliżone, spadkowe tendencje.
 • WIG-Energia pozostaje poniżej indeksu WIG od ok. 21 miesięcy, a od ok. 12 miesięcy jest w trendzie spadkowym.

 • Średnia sektorowa rentowność wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego jest najniższa od stycznia 2017.
 • Zauważalny trend wzrostowy rentowności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł gazowych. Pomiędzy 1p19 a 1p18, średnia sektorowa rentowność źródeł gazowych wzrosła dwukrotnie.

 • Pomimo tendencji wzrostowych po stronie przychodów (wszystkie grupy), oraz wyniku EBITDA (poza Tauronem), rentowność wszystkich grup spada. Wynika to z faktu, że wynik EBITDA rośnie wolniej niż przychody.
 • Spadek rentowności EBITDA pozwala wnioskować, że efektywność polskiej elektroenergetyki w zakresie tworzenia wartości dodanej uległa pogorszeniu.

➤ Przegląd wyników polskich grup elektroenergetycznych - styczeń -czerwiec 2019 


Polecamy również:
 

Członek Zarządu. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Ekspert w zakresie energetyki i infrastruktury. Posiada ponad 12 lat doświadczenia łączącego pracę w elektroenergetyce i doradztwie na terenie Polski i Australii w rolach analitycznych i menedżerskich. Autor modeli fundamentalnych, analiz i raportów biznesowych, artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Nottingham Trent University oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.