Raport IJ

Wpływ sektora opakowań kartonowych do płynnej żywności na polską gospodarkę [RAPORT]

18 grudnia 2019, 15:02 /
Wpływ sektora opakowań kartonowych do płynnej żywności na polską gospodarkę [RAPORT]

Prezentujemy kolejny raport Instytutu Jagiellońskiego. Celem opracowania jest zobrazowanie stanu polskiego i zagranicznego sektora opakowań kartonowych do płynnej żywności oraz jego wpływu na branże pokrewne, a także przeanalizowanie możliwych zagrożeń w związku z planowaną reformą prawa odpadowego.


Pierwsza część raportu przedstawia aktualny stan rynku opakowań, ale także rolnictwa i sadownictwa, które, z uwagi na intensywną produkcję soków owocowych i warzywnych oraz wyrobów mlecznych, traktować należy jako sektory powiązane. Druga część raportu zawiera przykładowy łańcuch wartości opakowań kartonowych i produktów w nie zapakowanych, od poziomu pozyskania surowca, przez produkcję opakowań i dostarczenie ich producentom żywności płynnej, po recykling zużytych opakowań. Aspekt ilościowy poszczególnych elementów zwizualizowany został na mapie Polski. Część trzecia raportu poświęcona jest możliwym zagrożeniom, które mogą uderzyć w sektor w wyniku zmian prawnych związanych z wdrożeniem dyrektyw unijnych w ramach tzw. Pakietu Odpadowego w tym o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz Dyrektywy Plastikowej. Opracowanie zamykają postulaty firm oraz rekomendacje dla branży i prawodawcy.

Wprowadzenie przepisów związanych z wdrożeniem nowego systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi wynikającego z unijnego pakietu dyrektyw GOZ i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz dyrektywy z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko może mieć znaczne konsekwencje dla branży opakowań kartonowych do płynnej żywności oraz branż powiązanych. Raport analizuje obszary, na które zmiany wprowadzane przez pakiet dyrektyw mogą mieć największy wpływ, w szczególności spółdzielczy przemysł mleczarski oraz produkcję soków. Jednocześnie wskazuje na szanse dalszego rozwoju branży, która w obliczu określonych polityk i wymogów stawianych konkurentom staje się coraz bardziej innowacyjna.


RAPORT: Wpływ sektora opakowań kartonowych do płynnej żywności na polską gospodarkę


 

Redaktor BiznesAlert.pl. Politolog, analityk, social media manager. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku politologia oraz WSSE w Gdańsku na kierunku zarządzanie. Zainteresowania: transformacja energetyczna w Europie Środokowo-Wschodniej, odnawialne źródła energii, morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, polityka energetyczna Rosji.

Marek Lachowicz. Główny analityk Instytutu. Współzałożyciel i redaktor naczelny PolishBrief. Autor licznych opracowań tworzonych na zlecenie instytucji oraz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej. Zainteresowania zawodowe to data science oraz ekonometria