Analiza

Podatek cukrowy, a walka o zdrowie Polaków [ANALIZA]

7 stycznia 2020, 09:52 /
Podatek cukrowy, a walka o zdrowie Polaków [ANALIZA]

W walkę z otyłością i decyzję nt. ostatecznego kształtu dyskutowanej w Polsce daniny tj. podatku od napojów wysokosłodzonych czy wszystkich produktów zawierających dużą ilość cukru, powinny angażować się szerokie grupy społeczne. Ostatecznie jest to problem społeczny i dlatego wymaga rozwiązania opartego o konsensus społeczny. Polecamy lekturę najnowszej analizy ekspertów Instytutu Jagiellońskiego.


Executive Insight:

 1. Otyłość jest coraz poważniejszym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym. Jej skutki w postaci obciążonego systemu ochrony zdrowia i strat w wyniku spadku produktywności kosztują Polskę ok. 24 mld zł rocznie.
 2. Wśród Polaków w wieku 20 lat i więcej, 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych (dane: 2016 r.) Nadwaga i otyłość są narastającym problemem także wśród dzieci i młodzieży, dotykającym 1 na 5 uczniów w wieku 11-15 lat.
 3. Otyłość ma wpływ na powstawanie i rozwój chorób układu krążenia, będących przyczyną śmierci ponad 40% Polaków, ma również związek z występowaniem nowotworów i innych chorób. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania i walki z otyłością jest regularny wysiłek fizyczny w połączeniu ze zbilansowaną dietą – ubogą w cukier, sól i nasycone tłuszcze.
 4. Niska świadomość Polaków w zakresie składu kupowanej żywności powoduje znaczną konsumpcję cukru dodawanego do wielu spożywanych codziennie produktów – od pieczywa, jogurtów, po produkty spożywcze typu „fit”.
 5. Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Nawyki zakupowe Polaków mogą ulec zmianie w wyniku kampanii edukacyjnej oraz szczegółowych obowiązków informowania o składzie produktów i odpowiedniego ich znakowania.
 6. Samo tylko wprowadzanie podatku na produkty wysokosłodzone może spowolnić przemysł i Rząd w podjęciu dalszych kroków niezbędnych do tego, aby realnie rozwiązać problem związany z otyłością Polaków, ich dietą i stanem ich zdrowia.
 7. Doświadczenia innych krajów pokazują niską skuteczność rozwiązań podatkowych w walce z otyłością. Wg OECD nie ma dowodów potwierdzających, że podatek od cukru długofalowo przyczynia się do poprawy zdrowia obywateli.
 8. Podatek od zawartości cukru okazał się nieskuteczny w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych w wielu krajach, które go procedowały.
 9. Mimo że podatek, wprowadzany w odpowiednim tempie czasowym,  powoduje dostosowanie sektora przetwórstwa spożywczego, ma jednak negatywny wpływ głównie na sektor rolniczy i sektor przetwórstwa cukru.
 10. Regresywny charakter podatku od konsumpcji spowoduje relatywnie większą utratę dobrobytu mniej zamożnych gospodarstw domowych, gdzie żywność ma większy udział w koszyku wydatków. Wprowadzenie podatku spowoduje także wzrost popytu na tańsze produkty gorszej jakości.
 11. Skuteczna polityka państwa wobec problemu otyłości jest możliwa w dużej mierze dzięki synergii rozwiązań, takich jak:

- szeroka edukacja społeczeństwa w zakresie aktywności fizycznej i świadomości konsumenckiej,

             - reformulacja produktów (zmiana składów -obniżanie kaloryczności).


Podatek cukrowy, a walka o zdrowie Polaków [ANALIZA]


 

Członek Zarządu. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.