Raport IJ

Co czeka Dziki Zachód idei? [RAPORT]

29 stycznia 2020, 11:15 /
Co czeka Dziki Zachód idei? [RAPORT]

Internet to nowa przestrzeń wyrazu opinii. Można powiedzieć, że jest to Dziki Zachód wolności słowa, dotąd niewystarczająco uregulowany, ale w przyszłości być może zagrożony próbą regulacji przekraczającą niezbędne minimum, a przez to uderzającą w tę wolność. Instytut Jagielloński rozpoczyna dyskusję na temat zagrożeń cenzury w Internecie, aby odnaleźć odpowiedź na pytanie o stan obecny, perspektywy rozwoju sytuacji oraz rekomendacje, które pozwoliłyby określić w jakim kierunku ma ewoluować wymiana opinii w sieci. Co do powiedzenia mają państwa, co do powiedzenia mają ich obywatele? Czy jesteśmy bezbronni wobec cenzury korporacji międzynarodowych?


Mamy do czynienia z nowym terytorium działania, w którym rozmywa się odpowiedzialność za opinie. Internet to miejsce w pełni swobodnej wymiany poglądów z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi jak blogi, memy, wpisy w mediach społecznościowych, krótkie nagrania wideo. Nielegalna aneksja Krymu w 2014 roku była okazją do intensyfikacji debaty publicznej na temat nowych zjawisk w Internecie, jak tak zwane fake news , czyli fałszywe informacje rozprzestrzeniane za pośrednictwem mediów, szczególnie społecznościowych, memów i innych nośników opinii funkcjonujących w Internecie. Wiele przykładów jak zmienił się świat w którym żyjemy opisują analizy i raporty np. „Fake news z perspektywy polskich dziennikarzy”. Szczególna odpowiedzialność za słowo spoczywa na dziennikarzach i przedstawiciela sfery publicznej ale też każdym z nas.

Była to także okazja do dyskusji na temat sztucznej wymiany zdań animowanej przez tak zwane farmy trolli, czyli użytkowników, którzy z pobudek ideowych lub ekonomicznych tworzą treści promujące określoną narrację w debacie publicznej.

Należy rozstrzygnąć w jaki sposób odpowiedzieć na nowe wyzwania debaty w Internecie bez szkody dla jej podstawowej zalety, czyli nieskrępowanej wymiany myśli. Dotychczasowe próby przeregulowania Internetu skończą się jego ocenzurowaniem. Jeżeli koncerny mają same decydować w tej sferze o sobie to stoimy na przegranej pozycji. Mogą także posłużyć określonym grupom interesu do promocji jednych treści i sekowania innych, czego pierwsze przykłady można znaleźć już teraz.

Rozmówcy Instytutu Jagiellońskiego to aktywni uczestnicy debaty ideowej na temat wolności jako takiej oraz swobody w Internecie. Odpowiadają na kilka kluczowych pytań odnośnie do cenzury w sieci. Ich spostrzeżenia powinny posłużyć debacie na ten temat. Czy Dziki Zachód idei da się ujarzmić? Zapraszamy do dyskusji!


RAPORT: Co czeka Dziki Zachód idei?