Nowości

Regulamin konkursu

19 lipca 2011, 18:21 /
Regulamin konkursu

 

Warunki udziału:

  • maksymalny wiek uczestnika: 25 lat
  • rejestracja w serwisie Facebook i połączenie się (kliknięcie "lubię to") z profilem Instytutu w serwisie
  • odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres historianatak@jagiellonski.pl w ciągu tygodnia od opublikowania kolejnego etapu konkursu.

Liczba uczestników (spełniających warunki udziału): bez ograniczeń

Formuła:

  • co miesiąc publikowany jest nowy odcinek konkursu. Powiadomienie o nim ukazuje się w serwisie Facebook;
  • na każdy etap składa się sześć pytań przygotowanych przez ekspertów IJ, do każdego są przyporządkowane cztery odpowiedzi, z których jedna jest prawdziwa;
  • 1 poprawna odpowiedź daje uczestnikowi 1 punkt;
  • zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która po zakończeniu ostatniego etapu posiadać będzie najwięcej punktów;
  • bieżący ranking wyników oraz zwycięzców poszczególnych etapów publikowany będzie na stronie www.jagiellonski.pl w odpowiedniej zakładce;
  • w przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów, decyduje liczba wygranych etapów. Jeśli i ten czynnik nie przyniesie rozstrzygnięcia, zostaną one zaproszone do siedziby Instytutu i tam stoczą dogrywkę w formie testu. Test będzie zawierał 20 pytań z ogólnego zakresu tematycznego „Historii na tak”. Liczba punktów zdobytych w dogrywce zadecyduje o końcowej kolejności w konkursie.

Nagrody:

I miejsce – staż w Instytucie Jagiellońskim, zestaw nagród książkowych, upominki IJ, możliwość publikacji w kwartalniku naukowym "Studia strategiczne"

II miejsce – zestaw nagród książkowych, pamiątki IJ

III miejsce – upominki IJ

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu, który chociaż raz znajdzie się na premiowanym miejscu 1-3 otrzyma nagrodę książkową.

Forma stażu do uzgodnienia. Nazwiska zwycięzców będą publikowane na stronie Instytutu w portalu Facebook.