Raport IJ

Prognoza cen zielonych certyfikatów w perspektywie krótko oraz długoterminowej [RAPORT]

29 września 2020, 12:28 /
Prognoza cen zielonych certyfikatów w perspektywie krótko oraz długoterminowej [RAPORT]

Celem niniejszego opracowania jest analiza cen Świadectw Pochodzenia (zwanych dalej również „zielonymicertyfikatami” lub „ZC”), oraz przedstawienie ich prognozy w perspektywie krótko oraz średnioterminowej.

Prezentowane ścieżki cenowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie w zakresie dystrybucji pomocy publicznej dla wytwórców energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii (dalej „OZE”) poprzez system wsparcia zielonych certyfikatów.

Dystrybucja pomocy publicznej w postaci zielonych certyfikatów została uruchomiona w 2005 r. i zakłada przyznanie wytwórcy 1 ZC na kWh energii elektrycznej wytworzonej przez instalację OZE, jednak ze względu na powszechnie występujące instalacje o dużej mocy zainstalowanej, powszechne jest określanie wielkości ZC w MWh.Istotą systemu jest nałożony na sprzedawców energii obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości ZC energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (dalej: „poziom obowiązku umarzania”), bądź uiszczenia opłaty zastępczej.

Jak wynika z informacji publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (dalej: „URE”) całkowity wolumen energii wytworzonej w latach 2005-2018 dla której zostały wydane ZC wyniósł 188 730 582 019 MWh , przy szacowanym wolumenie wynoszącym około 21 000 000 MWh wytworzonym w 2019 r. (ostateczne dane za 2019 r. nie zostały jeszcze opublikowane przez URE).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania, materiał jest płatny, w celu uzyskania dostępu i szerszej informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@jagiellonski.org


Prognoza cen zielonych certyfikatów w perspektywie krótko oraz długoterminowej [ZAPOWIEDŹ]