Rynek Opinii

(R)ewolucje klimatyczne: Transformacja energetyczna – tak. Ale jaka? #1

8 grudnia 2020, 10:20 /
(R)ewolucje klimatyczne: Transformacja energetyczna – tak. Ale jaka? #1

W pierwszym podcaście tworzonym przez Instytut Jagielloński i BiznesAlert.pl (R)ewolucje klimatyczne mówimy stanowcze tak transformacji energetycznej. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik pyta prezesa zarządu PGE Wojciecha Dąbrowskiego, o tempo i założenia wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce.

 

Wojciech Dąbrowski podkreśla, że od transformacji energetycznej nie ma już odwrotu. Unia Europejska zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i nawet Chiny podjęły wyzwanie i zobowiązały się do wypełnienia tego celu do 2060 roku. Celem PGE jest wdrożenie tych założeń w sposób zrównoważony, w zgodzie z potrzebami społecznymi, takimi jak np. obniżenie cen energii elektrycznej.

Prezes przypomina, że Grupa zadeklarowała również osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i zamierza go konsekwentnie realizować. Przyjęty plan jest ambitny i zakłada produkcję energii w 100 procentach z OZE, ale PGE nie może pozwolić sobie na dodatkowe wydatki związane z systemem UE ETS. Dąbrowski zwraca uwagę, że w 2018 roku Grupa przeznaczała na emisje CO2 2 miliardy złotych, z kolei obecnie jest to 6 miliardów złotych z budżetu, wydawane na instrument Komisji Europejskiej. Priorytetem jest zatem ograniczenie kosztów i przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Prezes dodaje, że w tym celu powinny powstać elektrownie jądrowe, które pozwoliłyby na wyłączenie elektrowni opartych o paliwa kopalne.