Rynek Opinii

Rynek Opinii: Reforma ETS w kontekście zwiększonego celu redukcyjnego 55% do 2030 roku

29 marca 2021, 09:57 /
Rynek Opinii: Reforma ETS w kontekście zwiększonego celu redukcyjnego 55% do 2030 roku

Instytut Jagiellonski zaprasza 12 kwietnia 2021 roku, na webinar poświęcony Reformie ETS w kontekście zwiększonego celu redukcyjnego 55% do 2030 roku. Spotkanie poprowadzą dr Christian Schnell oraz Paweł Wróbel. Transmisja odbędzie się na kanle YouTube Instytutu Jagiellońskiego.

Rada Europejska w grudniu 2020 r. zatwierdziła wiążący unijny cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.  Ten cel jest kolektywnym celem dla całej Unii tj. realizowany na podstawie kontrybucji państw członkowskich. Zapowiedziana reforma EU ETS doprowadzi do dalszego wzrostu cen za uprawnień EUA. Jaka jest strategia Polski? Uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. została uchwalona Polityka Energetyczna Państwa do 2040 r. (PEP 2040) przy czym kontrybucja Polski przy ograniczeniu emisji gazów cieplarniach zgodnie z PEP 2040 ma jednak wynosić tylko 30% do 2030 r. w stosunku do 1990 r. ponieważ do 2030 r. nie ma nastąpić istotna zmiana miksu energetycznego.

Zgodnie z PEP 2040 dopiero w latach trzydziestych energia zeroemisyjna z morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowych powinien doprowadzić do istotnej zmiany miksu. Jednak zgodnie z PEP 2040 należy się spodziewać, że decyzje odnośnie zaostrzenia norm emisyjnych oraz reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS), a także konieczność dostosowania mocy wytwórczych do regulacji środowiskowych (dyrektywa IED i konkluzje BAT) wpłyną na wzrost kosztów wykorzystania paliw kopalnych dla celów energetycznych. Co to oznacza dla odbiorców energii? Czy strategia PEP 2040 jest właściwa?

Ekspert ds. regulacji UE z 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”

Starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego oraz Partner w Kancelarii Solivan Pontes. Doradza od ponad 20 lat przy projektach energetycznych związanych zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy usługi doradcze dla spółek energetycznych, inwestorów instytucjonalnych oraz deweloperów w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w energetyce. Autor kilkunastu raportów sektorowych i ponad stu publikacji.