Publikacje

Nowy numer kwartalnika Polish Energy Brief 1/2021

31 marca 2021, 14:19 /
Nowy numer kwartalnika Polish Energy Brief 1/2021

Przedstawiamy kolejne wydanie kwartalnika Polish Energy Brief. W tym numerze eksperci ze świata energetyki i ekonomii rozważają kwestie związane z transformacją energetyczną Polski oraz zagospodarowaniu dotacji unijnych. Skupiaja sie również na skutkach pandemii koronawirusa w oparciu o sytuacje gospodarczą i dalszy los dekarbonizacji sektora energetycznego.

 

W kwartalniku znajdziesz:

1. Artur Galbarczyk: Polski system elektroenergetyczny zdał pandemiczny test

Sektor elektroenergetyczny w Polsce dobrze sobie radzi w okresie pandemii. Oczywiście nie jest odizolowany od świata zewnętrznego i pandemia również odcisnęła na nim swoje piętno. Wyraźną konsekwencją pandemii jest dużo niższy popyt na energię elektryczną w okresach lockdownów. Wpływa to na wszystkie segmenty sektora, od wytwarzania do obrotu.

2. Piotr Górnik: Zachodnie rozwiązania w walce ze smogiem wdrażamy już teraz

W centrach miast najlepszym sposobem walki ze smogiem jest podłączanie jak największej liczby budynków do ciepła sieciowego. We Wrocławiu od 2018 roku prowadzimy program, w ramach którego na ściśle określonym obszarze śródmieścia podłączamy do sieci wszystkich chętnych.

3. Maciej Bando: Elektroenergetyka czeka na nowe technologie

Możliwość zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych przez indywidualnych konsumentów w coraz większym stopniu obejmuje nie tylko właścicieli nieruchomości, ale też poprzez odpowiednie formy organizacyjne, mieszkańców miast z zabudową wielorodzinną. Konsumenci z grupy zaliczanej do gospodarstw domowych zaczynają pełnić zauważalną rolę w produkcji energii odnawialnej i wypełnianiu przez kraj obowiązku udziału OZE w całkowitym zużyciu energii.

4. Marcin Roszkowski, Kamil Moskwik, Krystian Krupa: Transformacja energetyczna Polski w kontekście ekonomiczno społecznym. Odbudowa i konkurencyjność gospodarki

W dobie pandemii COVID-19 pytania o odbudowę oraz przyszłość polskiej gospodarki nabierają szczególnego znaczenia. Jednym z kół zamachowych mogą być inwestycje związane z gruntowną przebudową rodzimej struktury wytwarzania energii elektrycznej, które w horyzoncie 2050 roku mają szansę przełożyć się na około 616 tys. nowych miejsc pracy.

5. Bartłomiej Sawicki: Wiatr ma napędzić zeroemisyjną energetykę Orlen

Jesienią zeszłego roku PKN Orlen przedstawił nową strategię koncernu do 2030 roku. Jednym z kluczowych motorów wzrostu grupy ma być elektroenergetyka. Spółka chce zainwestować w rozwój zero i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania w ciągu 10 lat 47 mld zł. Jednym z głównych elementów tych inwestycji będą morskie farmy wiatrowe.

6Giles Dickson: Polska będzie liderem offshore na Bałtyku

Do 2050 roku na Morzu Bałtyckim będzie znajdować się jedna trzecia mocy morskich farm wiatrowych UE, a Polska będzie do tego czasu najważniejszym graczem na Morzu Bałtyckim – mówi w rozmowie z portalem Offshorenews.pl Giles Dickson prezes stowarzyszenia WindEurope.

7. Christian Schnell: Polityka Energetyczna Państwa 2040: realistyczna perspektywa rozwoju sektora?

Dla transformacji regionów węglowych przewidywano budżet w wysokości 60 mld zł, ale notyfikacja tej pomocy publicznej jest niezbędna. Paradoksalnie Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu który prawdopodobnie znacznie przyspiesza zamknięcie elektrowni węglowych – PEP 2040 przewiduje zakończenia produkcji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do 2049 roku.

8. Antoni Bielewicz: Sprawiedliwa transformacja: od kryzysu do sukcesu

Kryzys branży wydobywczej i energetycznej to dobry punkt startu dla kompleksowej i sprawiedliwej transformacji regionów wydobywczych. Jej sukces zależy od jak najszybszego włączenia w proces negocjacji na temat przyszłości górnictwa szerszej i bardziej zróżnicowanej wewnętrznie grupy interesariuszy.

9. Robert Jeszke, Marta Rosłaniec, Michał Lewarski: Polityka energetyczna polski (pep2040) w świetle unijnego pakietu „fit for 55%”

W PEP2040 bardzo dużo miejsca poświęcono również energetyce jądrowej, z potencja- łem pokrycia nawet 16% generacji energii elektrycznej netto do 2040 r. Technologia ta jest też brana pod uwagę w analizie wpływu przedstawionej przez KE i pomimo spad- ków jej udziału, stanowi ważny element w każdym z analizowanych scenariuszy przy- szłego miksu energetycznego UE.

Przeczytaj nowy numer kwartalnika - Polish Energy Brief