Jagielloński TV

Premiera raportu: pt.: Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE

23 sierpnia 2021, 15:02 /
Premiera raportu: pt.: Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE

2 lipca 2021 roku odbyła się premiera raportu „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”, przygotowanego przez Instytut Jagielloński na zlecenie Towarowej Giełdy Energii oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Raport stanowi wstęp do rozważań nad potencjalną ofertą produktową TGE skierowaną do branży OZE oraz klientów zainteresowanych umowami długoterminowymi na zakup energii ze źródeł odnawialnych. Wskazane w nim rekomendacje Instytutu Jagiellońskiego są wynikiem dyskusji z przedstawicielami branży OZE, odbiorcami przemysłowymi oraz spółkami obrotu. W konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano raport „Kierunki rozwoju rynku giełdowego w Polsce”, udział wzięli: - Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (który objął raport patronatem honorowym); - Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii; - Irena Gajewska – Dyrektor ds. Komunikacji PSEW i Wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub; - Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego - Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.