Analiza

Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 9/2021

9 września 2021, 09:10 /
Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 9/2021

Śledząc zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce, a także wydarzenia rynkowe z różnych branż, w tym sektora wytwórczego, OZE, magazynowania energii, elektromobilności, oraz zmiany prawne i regulacyjne, postanowiliśmy je zebrać w jednym miejscu tworząc pierwszy numer miesięcznika – cyklicznego raportu przedstawiającego istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w sektorze. 

W pierwszej części sierpniowego wydania przeczytamy m.in. o planowanych zmianach regulacyjnych (nowelizacji Prawa Energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, nowelizacji tzw. ustawy odległościowej), o inwestycjach w sektorze OZE, największym magazynie energii oddanym z początkiem kwietnia, a także o planach rozwoju w Polsce energetyki jądrowej opartej o technologię SMR (ang. Small Modular Reactors). Materiał wskazuje także potencjalne problemy, jakie dotykają branżę OZE – problemy z przyłączeniem nowopowstałych farm PV do sieci elektroenergetycznej oraz rosnące ceny i możliwość wystąpienia deficytów tzw. surowców krytycznych wykorzystywanych w procesie transformacji energetycznej.

W drugiej części graficznie przedstawiamy analizę cen paliw i kluczowych wskaźników w sektorze energetycznym. Wśród nich znajdziemy analizę średniomiesięcznych cen polskiego indeksu rynku węgla energetycznego (PSCMI-1) oraz cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA), a także cen gazu ziemnego w Polsce (w kontraktach rocznych i na rynku dnia następnego, RDN). Prezentujemy także trajektorię cen uprawnień do emisji CO2, średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej w kraju (RDN i terminową) oraz krańcowe koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej i marżę na wytwarzaniu (uwzględniając 36% i 45% sprawność bloków wytwórczych opalanych węglem kamiennym, oraz 55% dla jednostek gazowych). 

Materiał obejmuje również bieżącą sytuację rynkową ukazując: 

  • Produkcję krajową energii elektrycznej wraz z poziomem importu/eksportu oraz kierunkami wymiany, 
  • strukturę krajowej produkcji energii elektrycznej i moc zainstalowaną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a także 
  • średnie dobowe pokrycie zapotrzebowania na moc przez poszczególne technologie oraz
  • współczynniki wykorzystania mocy (capacity factors) wybranych  jednostek wytwórczych.

=> Przeczytaj wrześniowe wydanie miesięcznika energetycznego