Analiza

Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 11/2021

10 listopada 2021, 10:15 /
Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 11/2021

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim numerem miesięcznika energetycznego „Energetyka w liczbach”. W październikowym wydaniu przeczytamy m.in. o szczycie klimatycznym w Glasgow i przewidywanym okresie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej, a także o wzroście globalnych emisji CO2, nowym finansowaniu inwestycji OZE i planach inwestycyjnych w elektrownie szczytowo-pompowe.

Przedstawiamy także potencjał dla local content wynikający z rozwoju morskiej energetyki wiatrowejw Polsce, trudną sytuację na światowym rynku węgla oraz najnowsze prognozy dot. skutków zmianklimatycznych i ich wpływu na energetykę wiatrową. W drugiej części przedstawiamy analizę cen paliw i kluczowych wskaźników w sektorze energetycznym.

Wśród nich znajdziemy analizę średniomiesięcznych cen polskiego indeksu rynkuwęgla energetycznego (PSCMI-1), cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA), atakże cen gazu ziemnego w Polsce (w kontraktach rocznych i na rynku dnia następnego, RDN). Prezentujemy także trajektorię cen uprawnień do emisji CO2, średniomiesięczne ceny hurtowe energiielektrycznej w kraju (RDN i terminową) oraz krańcowe koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej i marżę na wytwarzaniu (uwzględniając 36% i 45% sprawność bloków wytwórczychopalanych węglem kamiennym, oraz 55% dla jednostek gazowych).

Nowością tego numeru jest dekompozycja spreadów dla jednostek węglowych o sprawności 45% i jednostek gazowych o 58%sprawności. Materiał obejmuje również bieżącą sytuację rynkową ukazując:

  • krajową produkcję energii elektrycznej wraz z poziomem importu/eksportu oraz kierunkamiwymiany,
  • strukturę krajowej produkcji energii elektrycznej i moc zainstalowaną w Krajowym SystemieElektroenergetycznym (KSE),
  • średnie dobowe pokrycie zapotrzebowania na moc przez poszczególne technologie oraz współczynniki wykorzystania mocy (capacity factors) wybranych jednostek wytwórczych.
  • dodatkowo przedstawiamy analizę wpływu generacji wiatrowej i farm fotowoltaicznych na ceny godzinowe energii elektrycznej w Polsce.

W ramach analiz porównawczych „Polska na tle sąsiadów” przedstawiamy wolumeny wytwarzaniaenergii elektrycznej wg paliwa, wraz ze wskazaniem wolumenu emisji CO2, a także średniomiesięczneceny hurtowe energii elektrycznej prezentowanych gospodarek krajowych.

Przeczytaj listopadowe wydanie miesięcznika - Energetyka w Liczbach - kliknij!