Analiza

Miesięcznik Instytutu Jagiellońskiego 01/2022

17 stycznia 2022, 09:09 /
Miesięcznik Instytutu Jagiellońskiego 01/2022

Zapraszamy do zapoznania sięze styczniowym numerem miesięcznika energetycznego InstytutuJagiellońskiego „Energetyka w Liczbach” prezentującego dane na koniec grudnia 2020.W tym wydaniu przeczytamy o przyjętej w grudniu Polskiej Strategii Wodorowej oraz o rozpoczęciu prac nad wprowadzeniem rozwiązania dla energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, tzw. cable pooling.

Przeczytamy również o współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną, a Ministerstwem Klimatu iŚrodowiska w zakresie rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych, pierwszej na świecie linii produkującej szyby kwantowe w Polsce, a także o planach Komisji Europejskiej dot. energetyki gazowej i jądrowej.

W drugiej części miesięcznika, przedstawiamy znaną już analizę cen paliw i kluczowych wskaźników wsektorze energetycznym, mianowicie:

  • analizę średniomiesięcznych cen polskiego indeksu rynku węgla energetycznego (PSCMI-1),
  • cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA), a także cengazu ziemnego w Polsce (w kontraktach rocznych i na rynku dnia następnego, RDN),
  • trajektorię cenuprawnień do emisji CO2 oraz średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej w kraju (RDN iterminową).
  • Podsumowaniem tej części jest analiza krańcowych kosztów zmiennych wytwarzaniaenergii elektrycznej i marży na wytwarzaniu dla bloków wytwórczych (uwzględniając 36% i 45%sprawność bloków opalanych węglem kamiennym, oraz 58% dla jednostek gazowych) oraz dekompozycja spreadów dla tych jednostek.

Kolejna część zawiera analizękrajowego bilansu energetycznego:

  • krajową produkcję energii elektrycznej,
  • bilansu energii wraz z kierunkami wymiany zagranicznej,
  • struktury krajowej produkcji energii elektrycznej i moc zainstalowaną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE),
  • średniego dobowego pokrycia zapotrzebowania na moc przez poszczególne technologie oraz współczynników wykorzystania mocy (capacity factors) wybranych jednostek wytwórczych.

W rozdziale „Polska na tle sąsiadów” ukazujemy wolumeny wytwarzania energii elektrycznej wg paliwa, wraz ze wskazaniem wolumenu emisji CO2 oraz emisyjności na 1 MWh, strukturę produkcji oraz udział źródeł bezemisyjnych,a także średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej prezentowanych gospodarek krajowych.

Ciekawostką wydania jest analiza obrazująca w jakim stopniu fotowoltaika i wiatr pokryły zapotrzebowanie na moc wKSE na przestrzeni 2021 r. Serdeczniezachęcamy do zapoznania się zdodatkiem dotego wydania.

Przeczytaj nowe wydanie miesięcznika 

Przeczytaj nowe wydanie miesiecznika w wersji angielskiej