Raport IJ

RAPORT IJ: Diagnoza obecnej sytuacji i potencjału krajowego łańcucha dostaw dla LFW w Polsce

2 lutego 2022, 11:26 /
RAPORT IJ: Diagnoza obecnej sytuacji i potencjału krajowego łańcucha dostaw dla LFW w Polsce

Kluczowym wyzwaniem transformacji elektroenergetyki jest tzw. local content, co w istocie oznacza wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań pozwalających na zatrzymanie jak największej kwoty inwestycji w krajowej gospodarce, rozwój łańcucha dostaw i eksportu polskich firm, a także stworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce ma olbrzymi wpływ na PKB, rynek pracy i sytuację zakładów produkcyjnych. Realizacja tego typu projektów zwiększy aktywność polskich firm działających w łańcuchu dostaw.

Szacuje się, że może też przyczynić się do powstania od 51 do 97 tysięcy nowych miejsc pracy. Potencjał wkładu krajowego w łańcuchu dostaw dla lądowych farm wiatrowych ocenia się obecnie na 55-60%, przy czym w ciągu najbliższych 10 lat możliwe jest osiągnięcie nawet 75%. Z uwagi na dynamiczny rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce przed rokiem 2016, na rynku krajowym działa wiele podmiotów, które dostarczają komponenty na potrzeby rynku onshore. Wykorzystanie całości potencjału, czyli 75% udziału local content, jest jednak w dużej mierze uzależnione od stabilnego rozwoju rynku i wsparcia nowych inwestycji w Polsce.

Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na możliwości zwiększenia udziału komponentu polskiego jest planowany rozwój i potencjalnie dostępne finansowanie morskiej energetyki wiatrowej (efekt synergii). Prognozy dotyczące morskiej energetyki wiatrowej z raportu PSEW i PTMEW, przygotowanego na przełomie 2020 i 2021 roku, wskazują obecny udział krajowych dostawców w łańcuchach dostaw na poziomie 20-25%. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce może wpłynąć na transformację i odbudowę przemysłu stoczniowego i stalowego oraz stać się jednym z motorów rozwoju gospodarczego po roku 2021, gdy napłyną do Polski środki z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy.

W okresie przed oddaniem pierwszych farm morskich lądowa energetyka wiatrowa może dać impuls dla kluczowych sektorów polskiego przemysłu, w tym przemysłu stalowego, konstrukcyjnego, odlewniczego i wielu innych, do przygotowania na dużo wyższe tonaże i gabaryty tych konstrukcji. Zielone światło dla rozwoju lądowej energetyki to informacja dla krajowego przemysłu oraz branży usługowo-instalacyjnej, by rozpocząć inwestycje w infrastrukturę wytwórczą, nowe technologie, kadry, które pozwolą na rozwój łańcucha dostaw zarówno dla lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej. Portfel zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw lądowych farm wiatrowych wyniesie nawet 80 mld PLN do 2030 r.

Oznacza to możliwość wygenerowania średniego rocznego obrotu o wartości pomiędzy 6 a 9 miliardami złotych. Uwzględniając potencjał obecny i rozwój polskich firm, przy możliwości osiągnięcia poziomów wkładu krajowego nawet do 75%, długoterminowy poziom nowych mocy na rok, wynoszący 1 GW, pozwoli na stabilny przyrost OZE, ale też na zrównoważony rozwój i utrzymanie potencjału łańcucha dostaw. W zależności od scenariusza analizy, wartość skumulowanych przepływów pieniężnych związanych z rozwojem mocy onshore w Polsce to 27,4-52,3 miliardów złotych. Przedział tej wartości to realistyczne poziomy obrotu polskich przedsiębiorstw (z uwzględnieniem ich obecnego i przyszłego potencjału) w łańcuchu dostaw. Jest on uzależniony od poziomu nowej mocy zainstalowanej oraz poziomu udziału polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Uwzględniając efekt mnożnikowy, wpływ rozwoju przedsiębiorstw, innowacyjności, rynku pracy – całkowity szacunkowy skumulowany przyrost PKB do roku 2030 – w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju – to od 70 do 133 miliardów złotych.

=> Przeczytaj raport w wersji polskiej

=> Przeczytaj raport w wersji angielskiej