Analiza

Systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE w krajach V4

19 kwietnia 2022, 09:50 /
 Systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE w krajach V4

Podczas konferencji zoorganizowanej w ramach programu V4 Energy Think Tank pt. 2050 Green Ambitions: How to realize "Fit for 55" goals under the war in Ukraine?. Starszy Ekspert Instytutu Jagiellońskiego Christian Schnell, wygłosił prezentację pt.  Systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE w krajach V4.

1) Prelegenci przedstawili wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu pakietu "Fit for 55" i proponowanego mechanizmu CBAM na Region Wyszehradzki oraz perspektywy aukcji OZE w tym regionie. Badania zostały przeprowadzone przez czeskich, słowackich i polskich ekspertów w ramach Platformy V4 Energy Think Tank.

2) Dyskutowano o tym, jak wojna na Ukrainie może jednocześnie zagrozić realizacji celów klimatycznych i przyspieszyć ich realizację. Zaproszeni eksperci przedstawili argumenty za przyspieszeniem inwestycji ekologicznych (wymiana gazu ziemnego) oraz argumenty za ponownym wykorzystaniem istniejących elementów infrastruktury (odłożenie w czasie likwidacji elektrowni węglowych, przedłużenie żywotności elektrowni jądrowych).

Przeczytaj prezentacje -  Systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE w krajach V4 

oze