Analiza

Miesięcznik Instytutu Jagiellońskiego 05/2022

20 maja 2022, 12:32 /
Miesięcznik Instytutu Jagiellońskiego 05/2022

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem miesięcznika energetycznego Instytutu Jagiellońskiego „Energetyka w Liczbach” prezentującego dane na koniec kwietnia 2022 roku.

W miesięczniku, przedstawiamy znaną już analizę cen paliw i kluczowych wskaźników w sektorze energetycznym, mianowicie:

  • analizę średniomiesięcznych cen polskiego indeksu rynku węgla energetycznego (PSCMI-1),
  • cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA), a także cengazu ziemnego w Polsce (w kontraktach rocznych i na rynku dnia następnego, RDN),
  • trajektorię cen uprawnień do emisji CO2 oraz średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej w kraju (RDN iterminową).
  • Podsumowaniem tej części jest analiza krańcowych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej i marży na wytwarzaniu dla bloków wytwórczych (uwzględniając 36% i 45%sprawność bloków opalanych węglem kamiennym, oraz 58% dla jednostek gazowych) oraz dekompozycja spreadów dla tych jednostek.

Kolejna część zawiera analizę krajowego bilansu energetycznego:

  • krajową produkcję energii elektrycznej,
  • bilansu energii wraz z kierunkami wymiany zagranicznej,
  • struktury krajowej produkcji energii elektrycznej i moc zainstalowaną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE),
  • średniego dobowego pokrycia zapotrzebowania na moc przez poszczególne technologie oraz współczynników wykorzystania mocy (capacity factors) wybranych jednostek wytwórczych.

W rozdziale „Polska na tle sąsiadów” ukazujemy wolumeny wytwarzania energii elektrycznej wg paliwa, wraz ze wskazaniem wolumenu emisji CO2 oraz emisyjności na 1 MWh, strukturę produkcji oraz udział źródeł bezemisyjnych,a także średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej prezentowanych gospodarek krajowych.

Przeczytaj nowe wydanie miesięcznika Instytutu Jagiellońskiego